Vervangingscontract

 

Je hebt onderzoek en innovatie helemaal in de vingers? Je wil graag het innoverende potentieel van Brussel mee ontwikkelen? Dan ben jij de persoon die we zoeken in onze cel Beleid & Monitoring voor deze functie in de Nederlandstalige taalrol!

Bij Innoviris zijn wij overtuigd dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest alles in handen heeft om een innoverende hoofdstad te zijn. Wil jij het potentieel van Brussels verder helpen ontwikkelen? Ben jij overtuigd dat een goede beleidsvorming afhankelijk is van een objectieve analyse? Maak jij graag de brug tussen cijfers en concrete voorstellen?

Kom dan met ons werken binnen de cel Beleid & Monitoring van Innoviris. Ons dynamisch team verleent advies aan de directie om de besluitvorming zoveel mogelijk te objectiveren. Wij staan in voor een modern onderzoeks- en innovatiebeleid in Brussel.

 

Jouw taken

 

Analyse: van cijfers naar voorstellen

 • Je staat in voor de opvolging van de verschillende strategische boordtabellen (indicatoren) van Innoviris : interne boordtabel voor de opvolging van het intern strategisch plan, het Power BI dashboard met kernindicatoren , enz.
 • Je verzamelt de benodigde gegevens voor de opvolging van het Gewestelijke Innovatieplan (2016-2020) alsook de opvolger van dit plan dat op dit moment in de steigers staat
 • Je ondersteunt de kwantitatieve monitoring van het innovatief ecosysteem van het Brussels gewest: je volgt externe OOI-statistieken op (zoals het aantal onderzoekers in Brussel, de evolutie van het aantal innoverende bedrijven, het aantal patenten, enz.); je coördineert de ex post survey en peilt daarmee bij de begunstigden van de interventies van Innoviris naar concrete resultaten, enz.
 • Op termijn stel je oplossingen voor om de verzameling van deze gegevens te verbeteren en om deze instrumenten te wijzigen; Je volgt recent geïntroduceerde hervormingen op (zoals de introductie van sleutelwoorden en sectoren in het dashboard) en je werkt hiervoor nauw samen met de andere cellen van Innoviris
 • Op basis van de verzamelde gegevens stel je originele analyses voor in verband met het Brussels onderzoeks-en innovatiebeleid, bijvoorbeeld in het kader van de Innoviris-publicatiereeks Brussels Innovation Insights

Bovendien ben je verantwoordelijk voor de opvolging van de beheerscontrole bij Innoviris door de gewestelijke verplichtingen hieromtrent te volgen. Concreet betekent dit dat je samen met je collega’s het opstellen van het jaarlijks operationeel plan coördineert. Je selecteert de opvolgingsindicatoren en levert periodieke verslagen (driemaandelijkse en jaarlijkse verslagen). Je ondersteunt samen met je P&M-collega’s het kabinet van de staatssecretaris door het leveren van input voor beleidsbrieven en oriëntatienota’s.

Raadgeving en ondersteuning

 • Je speurt proactief naar relevante informatie voor het onderzoeks- en innovatiebeleid die je in een aangepast formaat beschikbaar maakt voor je collega's

 • Je biedt een methodologische steun bij het opstellen van de actieplannen van de verschillende directies en cellen van Innoviris
 • Je ondersteunt je collega's en formuleert antwoorden op parlementaire vragen en vragen van externe partners
 • Je werkt algemeen mee aan de opdrachten van de cel Beleid & Monitoring, voornamelijk de opvolging van het Gewestelijk Innovatieplan en de hervorming van de evaluatie- en valorisatiecriteria van de programma’s van Innoviris

Vertegenwoordiging in intraregionale, interregionale en internationale initiatieven

 • Je versterkt je expertise op vlak OOI-data, monitoring, en beleidsevaluatie middels het opbouwen van een rijk netwerk van collega’s, zowel binnen als buiten het gewest
 • Je vertegenwoordigt Innoviris binnen het Gewestelijk Technisch Comité voor de Statistiek (GTCS) waar je een goed zicht verwerft op de verscheidenheid aan statistieken op het Brussels grondgebied
 • Je vertegenwoordigt Innoviris binnen de CFS-STAT, een intra-Belgische overleggroep rond de productie en het gebruik van statistieken m.b.t. onderzoek, ontwikkeling, en innovatie
 • Je vertegenwoordigt Innoviris in het TAFTIE Structural Network on Benchmarking, een internationale taskforce die zich focust op de harmonisering van input-, output-, outcome-, en impactindicatoren

 

Jouw profiel

Deelnemingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een universitair diploma van het lange type (master of licentiaat)
 • Je hebt een relevante werkervaring van 1 jaar in 1 van de volgende domeinen:
  • Statistische analyse
  • Kennisbeleid
  • Indicatorenbeleid
  • Beleidsvoorbereiding

Jouw kennis en vaardigheden: 

 • Je hebt een goede kennis van descriptieve analyse.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties
 • Je denkt op een abstracte en globale manier en vertaalt concepten in werkbare oplossingen
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise
 • Je drukt je mondeling op een duidelijke en begrijpelijke manier uit

 

Niet vereist, wel een toref

 • Aangezien je in een tweetalige werkomgeving terechtkomt is de kennis van de Franse taal een troef
 • Een goede kennis van het socio-economische landschap van Brussel is een pluspunt
 • Een kennis van specifieke methodes van gegevensverwerking is een pluspunt (bv. econometrie)
 • Een kennis van business intelligence software, zoals Power BI, is een pluspunt

 

Ons aanbod

Bij Innoviris teken je het gewestelijke beleid inzake wetenschappelijk onderzoek en innovatie mee uit en werk je een gediversifieerde functie in een werkomgeving op mensenmaat, binnen een multidisciplinair team met dynamische medewerkers. Innoviris zorgt voor werkomstandigheden die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken, een vervangingscontract, een salaris volgens weddeschaal A101 (min. bruto jaarloon van € 38 898), een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheid tot telewerk en 35 verlofdagen per jaar. Innoviris bevindt zich in de buurt van de verschillende openbare vervoersnetten en biedt een abonnement aan van de MIVB, NMBS, De Lijn en TEC, en geeft ook een fietspremie. Tot slot kun je ook een tweetaligheidspremie verwerven wanneer je slaagt voor het taalexamen van Selor.

 

Selectieprocedure

Innoviris voert eerst een preselectie uit op basis van je cv en toetst de deelnemingsvoorwaarden. Indien je slaagt voor deze preselectie zal je gevraagd worden deel te nemen aan een anonieme test op computer. Nadien zal je worden uitgenodigd voor een praktische test gevolgd door een interview in de kantoren van Innoviris. Innoviris hanteert een actief diversiteitsbeleid en verzekert de gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen. Heb je een handicap, stoornis of ziekte, dan kan je steeds vragen naar redelijke aanpassingen voor de selectieprocedure? Vermeld dit op het moment dat je je cv doorstuurt en motiveer zo gedetailleerd mogelijk welke voorzieningen je kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, spraaksynthesesoftware, …).

 

Geïnteresseerd?

Stuur je cv en motivatiebrief (vergeet niet je rijksregisternummer te vermelden) uiterlijk op 26/04/2020 naar: jobs@innoviris.brussels, ter attentie van mevrouw Katrien Mondt, directeur-generaal van Innoviris. Voor verdere inlichtingen kun je via e-mail contact opnemen met Katrien Mondt, directeur-generaal van Innoviris : kmondt@innoviris.brussels.

© 2020 Région de Bruxelles-Capitale. Tous droits réservés.