Vervangingscontract

 

Je hebt onderzoek en innovatie helemaal in de vingers? Je wil graag het innoverende potentieel van Brussel mee ontwikkelen? Dan ben jij de persoon die we zoeken voor onze cel Strategisch onderzoek! De wetenschappelijke directie van Innoviris beheert de uitbouw, de selectie en de opvolging van Onderzoeks-, ontwikkelings- en innovatieprojecten (OOI) uitgevoerd door universiteiten, onderzoekscentra en Brusselse ondernemingen. Innoviris financiert de geselecteerde OOI-projecten, die door de wetenschappelijke directie inhoudelijk worden opgevolgd. De wetenschappelijke directie bestaat uit twee cellen. De cel Industrieel Onderzoek en Innovatie staat in voor de wetenschappelijke en/of technologische opvolging en selectie van OOI-projecten met een directe economische finaliteit. Het gaat meer bepaald om de financiële ondersteuning van Brusselse ondernemingen voor regionale en internationale OOI-projecten en de steun aan organisaties die expertise en wetenschappelijke begeleiding kunnen aanbieden aan de Brusselse ondernemingen. De cel Strategisch Onderzoek staat in voor de wetenschappelijke en/of technologische opvolging en selectie van strategische OOI-projecten met een economische en/of maatschappelijke finaliteit. Het gaat meer bepaald om de financiering van OOI-projecten binnen universiteiten, hogescholen en onderzoekscentra. De openstaande functie in de Nederlandstalig taalrol bevindt zich in de cel Strategisch Onderzoek.

De wetenschappelijke adviseur is verantwoordelijk voor de planning, coördinatie en implementatie van thematische OOI-oproepen.
De wetenschappelijk adviseur behandelt de individuele aanvragen voor steun aan OOI-projecten en evalueert de wetenschappelijke kwaliteit, de haalbaarheid en het valorisatiepotentieel van de aanvraag. Voor de evaluatie van de wetenschappelijke kwaliteit wordt vaak samengewerkt met een jury van experten. De adviseur formuleert op basis van deze criteria een advies over de financiële ondersteuning.

 

Je taken

 

Als Wetenschappelijk Adviseur gespecialiseerd in IT-toepassingen voor onderzoek binnen humane, sociale en economische wetenschappen of het bedrijfsbeheer sta je in voor volgende kerntaken:

 • Je behandelt OOI-dossiers: je bent verantwoordelijk voor het opzetten, selecteren en wetenschappelijk opvolgen van dossiers, voornamelijk in het domein van de humane, sociale en economische wetenschappen of het bedrijfsbeheer, met een IT component.
 • Je organiseert en begeleidt selectiejury’s die je ondersteunen bij de evaluatie van de projecten
 • Je bent verantwoordelijk voor een aantal thematische OOI- bij Innoviris
 • Je neemt deel aan bezoeken van onderzoekscentra en bedrijven die actief zijn in de sociale en maatschappelijke innovatie
 • Je stelt gemotiveerde adviezen over individuele projecten op voor de Minister bevoegd voor Wetenschappelijk Onderzoek
 • Je stelt rapporten, brieven en nota’s op m.b.t. bovenvermelde taken
 • Je vertegenwoordigt Innoviris bij externe missies
 • Je informeert en ondersteunt interne en externe partners bij specifieke vragen in jouw expertisedomein
 • Je neemt deel aan interne projecten om de dienstverlening van Innoviris voortdurend te verbeteren
 • Je ondersteunt de cel Industrieel Onderzoek en Innovatie met jouw expertise voor projecten uit jouw expertisedomein
 • Je bouwt een netwerk Je bouwt een netwerk uit met innovatieve partners (universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, met innovatieve partners (universiteiten, hogescholen, onderzoekscentra, met bedrijven en openbare instellingen)met bedrijven en openbare instellingen)
 • Je onderhoudt een gerichte knowledge watch en je neemt deel aan relevante conferenties en studiemogelijkheden om jouw wetenschappelijke expertise up-to-date te houden

Jouw profiel

 

Deelnemingsvoorwaarden:

 • Je beschikt over een diploma hoger onderwijs van het lange type (master of licentiaat) in één van de volgende domeinen: humane, sociale en economische wetenschappen of bedrijfsbeheer. 
 • Je hebt minstens 3 jaar onderzoekswerk verricht aan een universiteit of in een onderzoekscentrum.

Jouw kennis en vaardigheden: 

 • Je hebt een goede kennis van de kwalitatieve en/of kwantitatieve onderzoeksmethodes • Je hebt een goede kennis van de ontwikkeling van IT-toepassingen voor onderzoek binnen de humane, sociale en economische wetenschappen of het bedrijfsbeheer.
 • Je legt verbanden tussen verschillende gegevens, genereert alternatieven en trekt sluitende conclusies.
 • Je neemt beslissingen op basis van (on)volledige informatie en onderneemt doelgericht acties om de beslissingen uit te voeren.
 • Je creëert en bevordert de groepsgeest door je mening en ideeën te delen en door bij te dragen aan de oplossing van conflicten tussen collega's.
 • Je begeleidt interne en externe klanten op een transparante, integere en objectieve manier, levert hen een persoonlijke dienstverlening en onderhoudt constructieve contacten.
 • Je handelt integer, in overeenstemming met de verwachtingen van de organisatie, respecteert vertrouwelijkheid, komt verbintenissen na en vermijdt elke vorm van partijdigheid.
 • Je plant en beheert je eigen groei actief in functie van je mogelijkheden, interesses en ambities door je eigen functioneren kritisch in vraag te stellen en je continu nieuwe inzichten, vaardigheden en kennis eigen te maken.
 • Je beschikt over de inzet, de wil en de ambitie om resultaten te boeken en de verantwoordelijkheid op te nemen voor de correctheid van ondernomen acties.
 • Je geeft advies aan je gesprekspartners en bouwt een vertrouwensrelatie met hen op basis van je expertise.
 • Je drukt je mondeling en schriftelijk op een duidelijke en begrijpelijke manier uit.

Pluspunten

 • Een doctoraat en/of enkele jaren ervaring met het Brusselse middenveld is een pluspunt.

 

Ons aanbod

Bij Innoviris teken je het gewestelijke beleid inzake wetenschappelijk onderzoek en innovatie mee uit en werk je een in gediversifieerde functie in een werkomgeving op mensenmaat, binnen een multidisciplinair team met dynamische medewerkers. Innoviris zorgt voor werkomstandigheden die een goed evenwicht tussen werk en privé mogelijk maken, een vervangingscontract, een salaris volgens weddeschaal A101 (min. bruto jaarloon van € 898 38), een hospitalisatieverzekering, maaltijdcheques, mogelijkheid tot telewerk en 35 verlofdagen per jaar. Innoviris bevindt zich in de buurt van de verschillende openbare vervoersnetten en biedt een abonnement aan van de MIVB, NMBS, De Lijn en TEC, en geeft ook een fietspremie. Tot slot kun je ook een tweetaligheidspremie verwerven wanneer je slaagt voor het taalexamen van Selor. Selectieprocedure Innoviris voert eerst een preselectie uit op basis van je cv en toetst de deelnemingsvoorwaarden. Indien je slaagt voor deze preselectie zal je gevraagd worden deel te nemen aan een anonieme test op computer. Nadien zal je worden uitgenodigd voor een praktische test gevolgd door een interview in de kantoren van Innoviris. Innoviris hanteert een actief diversiteitsbeleid en verzekert de gelijkheid van kansen, behandeling en toegang tot de selectieprocedure voor iedereen. Heb je een handicap, stoornis of ziekte, dan kan je steeds vragen naar redelijke aanpassingen voor de selectieprocedure? Vermeld dit op het moment dat je je cv doorstuurt en motiveer zo gedetailleerd mogelijk welke voorzieningen je kunnen helpen (bijvoorbeeld: groter scherm, spraaksynthesesoftware, …).
 

Geïnteresseerd?

Stuur je cv en motivatiebrief (vergeet niet je rijksregisternummer te vermelden) uiterlijk op 26/04/2020 naar: jobs@innoviris.brussels, ter attentie van mevrouw Katrien Mondt, directeur-generaal van Innoviris. Voor verdere inlichtingen kun je via e-mail contact opnemen met Jérémy Levin, Team Leader van de cel Strategisch onderzoek: jlevin@innoviris.brussels.

© 2020 Région de Bruxelles-Capitale. Tous droits réservés.