Heb je een kmo in de IT-sector of gezondheidszorg of ben je lid van een vereniging die werkt met oudere personen? Ga op zoek naar internationale partners dankzij het Active and Assisted Living (AAL) programma en ontwikkel een gezamenlijk ICT-project ten voordele van de gezondheid, inclusie en het welzijn van ouderen. Het AAL-programma wordt georganiseerd in 22 Europese landen en gefinancierd door zowel nationale financieringsinstellingen als de Europese Commissie.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je project moet zowel beantwoorden aan de criteria en voorwaarden van het Europese AAL-programma als die van Innoviris. 

De criteria van het AAL-programma:

 • Je behoort tot een onderneming, onderzoeksinstelling of vereniging van eindverbruikers die actief is op het vlak van active aging.
 • Je project wordt ontwikkeld door een consortium dat bestaat uit minstens 3 entiteiten uit 3 deelnemende landen.
 • Dat consortium telt 3 tot 10 partners en omvat minstens een grote onderneming, een kmo en een vereniging van eindverbruikers.

Om een cofinanciering door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest aan te vragen, moet je organisatie:

 • Het geheel of een deel van haar activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een innovatief R&D-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid of de duurzame ontwikkeling van het Gewest.
 • Haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben vervuld.
   

De procedure in 3 stappen?

 • Lees aandachtig de toelatingsvoorwaarden voor je een project indient.
 • Dien je project in via de website van het AAL-programma via het AAL formulier.
 • Als Brusselse speler dien je op hetzelfde moment een financieringsaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in via het formulier van Innoviris.

De procedure wordt toegelicht in de gids van het programma.
 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt:

 • Voor onderzoeksinstellingen: 100% van de kosten van je project.
 • Voor bedrijven: 40 tot 80% van de kosten van je project, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de focus van je project (industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling).
 • Voor non-profit organisaties: 40 tot 100% van de kosten van je project, afhankelijk van het aandeel economische activiteiten in je organisatie.

Je kunt ook een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de opzet van je project.

Neem contact met ons op bij de voorbereiding van je project, voor het nalezen van je aanvraag of voor administratief, financieel of juridisch advies.

© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.