Ben je een student of een onderzoeker en wil je onderzoek doen waarbij je theorie en praktijk kan combineren? Doe dan een beroep op de relaties tussen de academische wereld, industrie en publieke sector van het Gewest. Voer je doctoraatsproject uit in samenwerking met een Brusselse onderneming of overheidsinstantie en ontvang een subsidie die 100% van de kosten dekt.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of onderzoekscentrum) heeft minstens één zetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • De partnerstructuur is een onderneming of overheidsinstantie met minstens één exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je bent een Belgische of buitenlandse onderzoeker die in dienst is van de onderzoeksinstelling, met een diploma waarmee je in aanmerking komt voor een doctoraatsthesis. Je mag nog niet voor het doctoraat ingeschreven zijn voor het project wordt ingediend.
  • Je presteert minstens 50% van het project binnen het partnerbedrijf of de overheidsinstantie. Je wordt begeleid door een professor of erkende onderzoeker (promotor) binnen de onderzoeksinstelling en kan rekenen op de steun van een begeleider in het bedrijf of de overheidsinstantie.

De toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement onderaan deze pagina.
 

 

De procedure in 3 stappen?

  • De promotor van het project legt het project ter akkoord voor aan zijn hiërarchie.
  • De onderzoeksinstelling dient ten laatste op 29 april 2019 om 12u de aanvraag in bij Innoviris via een formulier onderaan deze pagina.
  • De aanvraag wordt beoordeeld door een jury van wetenschappelijke experts. Dat gebeurt op basis van de ingediende documenten en een interview, volgens de criteria in het reglement onderaan deze pagina.
     

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt 100% van de beurs of het loon van de onderzoeker, de werkingskosten van de onderzoeksinstelling en de algemene kosten.

Het doctoraatsproject heeft een maximale duur van vier jaar.

Het Technological Transfer Office of R&D-departement van je onderzoeksinstelling kan helpen bij het opzetten van je project, de relaties tussen de partners en het indienen van je aanvraag.

BestandExtensieGrootte
Aanvraagformulierdocx130.6 KB
Reglementdoc312 KB
Fiche Ondernemingdoc84 KB
Fiche Onderzoeksinstellingdocx63.28 KB
Fiche Administratieve Overheiddoc79.5 KB
Fiche VZWdoc112.5 KB
© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.