Ben je actief in de grondstoffensector en wil je samen met internationale bedrijven en topuniversiteiten werken rond circulaire economie? Dan is het internationale programma 'ERA-NET Cofund on Raw Materials’ (ERA-MIN 2) iets voor jou!

De projectoproep van 2019 is geopend en eindigt op 12 maart 2020. De procedure verloopt in 1 stap.

Het toepassingsdomein van dit jaar? Toegepast onderzoek naar alle aspecten van de levenscyclus van niet-energetische en niet-agragische primaire of secundaire grondstoffen. 

De thema's van dit jaar zijn: 

 • Levering van grondstoffen uit exploratie en mijnbouw
 • Ontwerp
 • Verwerking, productie en revisie
 • Recycling en hergebruik van afgedankte producten
 • Transversale onderwerpen: nieuwe bedrijfsmodellen, verbetering van methoden of gegevens voor milieueffectrapportage, maatschappelijke acceptatie en vertrouwen/openbare perceptie van grondstoffen

Geïnteresseerd? Bekijk de Europese pagina van de projectoproep hier.

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je bent werkzaam in een academische instelling, bedrijf, ngo, overheidsinstelling of burgerinitiatief betrokken bij de grondstoffenwaardeketen
 • Je consortium bestaat uit minstens 3 onafhankelijke juridische entiteiten die in aanmerking komen voor financiële steun bij financieringsinstellingen uit minstens 2 landen, waarvan minstens 1 EU-lidstaat of EU-geassocieerd land
 • De coördinator van je consortium komt in aanmerking voor financiële steun en is gevestigd in een land dat deelneemt aan de projectoproep
 • Je project focust op de ontwikkeling van een innovatief concept of product
 • De resultaten van je project hebben een impact op de concurrentiekracht van Europese ondernemingen, de regelgeving en normen of de schaalbaarheid en transfer van oplossingen
 • Je voldoet aan de algemene toelatingscriteria van Innoviris
   

De procedure in 3 stappen?

 • Lees aandachtig de deelnemingsvoorwaarden voor je een project indient.
 • Dien je dossier in vóór de deadline via de online tool van het ERA-MIN 2 programma. 
 • Dien op hetzelfde moment je aanvraag in bij Innoviris via het regionale aanvraagformulier.

Opgelet: projecten die niet via Innoviris worden ingediend, zullen niet geselecteerd worden. 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt:

 • Voor onderzoeksinstellingen: 100% van de kosten van je project.
 • Voor bedrijven: 40 tot 80% van de kosten van je project, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de focus van je project (industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling.
 • Voor non-profit organisaties: 40 tot 100% van de kosten van je project, afhankelijk van het aandeel economische activiteiten in je organisatie.

Innoviris stelt ook financiële hulp ter beschikking voor het indienen van ERA-MIN projecten. Aarzel niet om ons hierover te contacteren.

Tijdens de voorbereiding van je project, kan je bij ons terecht voor een eerste lezing van je voorstel of voor administratief, financieel en juridisch advies.

BestandExtensieGrootte
Europese documentenzip1.05 MB
Aanvraagformulier Innovirisdocx1.74 MB
© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.