Wil je experimenteren en innovatieve oplossingen voorstellen om Brussel op weg te helpen naar een duurzame toekomst ? Ontvang financiële steun om samen met andere stakeholders te experimenteren en innovatieve oplossingen te testen in een echte omgeving.

De eerste fase van deze projectoproep, waarbij je een ‘project outline’ kon indienen, is afgesloten. Innoviris heeft in deze fase 6 platformen geselecteerd die nu worden uitgenodigd om een project op te zetten rond experimentele oplossingen die kunnen bijdragen tot een duurzame toekomst. De thema’s van de geselecteerde projecten zijn uiteenlopend en gaan van opvoeding, circulaire economie, energieprestaties,  milieubeheer tot groene mobiliteit.

In de tweede fase, wordt van de geselecteerde platformen verwacht dat ze verschillende complementaire Living Labs kiezen en vormgeven volgens eenzelfde experimentele oplossing. Bovendien moeten ze de coördinatie tussen de verschillende oplossingen verzekeren en de samenwerking ondersteunen tussen de verschillende partners die bij de Living Labs betrokken zijn. Enkel voor deze platformen kan er een Full Proposal ingediend worden.

Indien je een Living Lab wil ontwikkelen of eraan wil deelnemen, nodigen we je uit om rechtstreeks contact op te nemen met de verantwoordelijke van het platform van jouw keuze. We hebben daarnaast, ter vervangen van de infosessie, een forum opgezet waarop we al jouw vragen schriftelijk zullen beantwoorden. Binnenkort zal elk platform zelf ook een webinar organiseren om je in staat te stellen deel te nemen aan een projectspecifieke matchmaking. De data en informatie kan je hier terugvinden.

De geselecteerde platformen die een Full Proposal kunnen indienen zijn:

 

 • Habile Kids: hulpmiddel voor kinderen en adolescenten om samen te werken
  Platform gecoördineerd door het departement INFORSCIENCES van de ULB
  Contact: etoffin@ulb.ac.be

 

 • Smart Water: extensief systeem om de kwaliteit van water te monitoren
  Platform gecoördineerd door BASS - ULB 
  Contact: acampo@ulb.ac.be

 

 • Carbone: valorisatie van  groen afval afkomstig uit openbare plaatsen
  Platform gecoördineerd door de vzw Centre d’écologie urbaine
  Contact: simdemuynck@gmail.com

 

 • Smart Charging Point: infrastructuur en gebruik van oplaadstations voor elektrische voertuigen
  Platform gecoördineerd door MOBI-VUB
  Contact:  omar.hegazy@vub.be

 

 • Zinne Experiments: verplaatsing van economische activiteiten dmv alternatieve lokale ruilmiddelen
  Platform gecoördineerd door Financité
  Contact: annika.cayrol@financite.be

 

 • Be-Deep: prestaties en maatregelen van isolatiemateriaal in de bouwsector
  Platform gecoördineerd door Architecture et Climat - UCL
  Contact: geoffrey.vanmoeseke@uclouvain.be
   
 • Brusseau Bis : alternatief systeem voor het beheer van het regenwater
  Platform gecoördineerd door Les Etats Généraux de l’Eau à Bruxelles              
  Contact : brusseau.lab@gmail.com

 

 

Wanneer kom je in aanmerking?

Je komt in aanmerking als je deel uitmaakt van één van de volgende structuren:

 • een onderneming met een maatschappelijke of exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een niet-commerciële organisatie met een maatschappelijke of exploitatiezetel in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • een onderzoeksinstelling (universiteit, hogeschool of collectief onderzoekscentrum) in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement onderaan deze pagina.

 

 

BestandExtensieGrootte
Reglementpdf470.78 KB
Template budgetxlsx12.26 KB
Verklaring van de kwalificatie van de aanvragerdocx59.86 KB
Verklaring op eerdoc42.5 KB
© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.