Ben je verantwoordelijk voor een KMO en heb je een R&D project? Doe via onze innovatiecheques van maximaal 10.000 euro een beroep op de expertise van een Brussels onderzoekscentrum.

De lijst van erkende centra wordt momenteel aangepast en zal op deze pagina worden gepubliceerd vanaf de toekenning van de eerste erkenningen. Vanaf dat moment zal je opnieuw een beroep kunnen doen op de innovatiecheques.

 

Wanneer kom je in aanmerking?

Om in aanmerking te komen voor onze innovatiecheques, moet je aan volgende voorwaarden voldoen:

 • Je bent verantwoordelijk voor een kleine of middelgrote onderneming die haar activiteiten geheel of gedeeltelijk ontwikkelt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je R&D project kan een gunstige impact hebben op de economie, werkgelegenheid en/of duurzame ontwikkeling van het Brussels Gewest.
 • Je kunt aantonen dat je in staat bent jouw aandeel in de kosten voor het onderzoek waarvoor je steun aanvraagt, te financieren.
 • Je onderneming heeft haar verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld.
 • Niet in moeilijkheden verkeren in overeenstemming met de geldende Europese wetgeving.

De procedure wordt toegelicht in het reglement.

Toegelaten diensten

Exploratiefase

 • Tests, berekeningen en voorgaande analyses

Conceptuele fase

 • IP : analyse van de Freedom to Operate of mogelijkheid tot patentering
 • Gedeeltelijke of volledige samenstelling van een lastenboek voor de ontwikkeling en/of de aanpassing van vernieuwende producten, processen of diensten
 • Validatie van een vernieuwend proces, product of dienst (opstellen van specifieke controlemethodes, optimalisatie en validatie van proefprotocollen, uitvoering van analyses en balansen, ...)
 • Uitvoering van de proof of concept

Pre-industriële fase

 • Selectie van de state of the art die het meest aansluit op het lastenboek (samenstellingsniveau van het product, productie-en fabricageniveau)
 • Ontwikkeling van basisprototypes voor de demonstratie
 • Evaluatiestudies van de levensduur van de nieuwe producten en de impact van de vernieuwende processen, producten en diensten 
 • Begeleiding van de industrialisatievoorbereiding : opstellen van een technisch lastenboek voor de ontwikkeling van flow-sheets voor de productie en van het technisch implementeringsplan
 • Validatie van de productiekosten en de kostprijs en schatting van de foutenmarge van een vernieuwend product

De procedure in 3 stappen?

 • Neem contact op met een erkend onderzoekscentrum.
 • Vul samen met het onderzoekscentrum het aanvraagformulier in.
 • Dien je aanvraag in (of laat het onderzoekscentrum je aanvraag indienen) voor de prestatie van start gaat.

Goed om te weten

De tegemoetkoming is beperkt tot €10.000 per kalenderjaar per onderneming, en dekt maximaal 75% van de kosten (exclusief BTW) voor het onderzoek.

Het onderzoek beslaat een periode van maximum 15 maanden.

BestandExtensieGrootte
Aanvraagformulierdocx457.94 KB
Reglementpdf570.77 KB
Innovation vouchers verklaring kwalificatie van de aanvragerdocx60.01 KB
Lijst van erkende centrapdf1.34 MB
© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.