De energietransitie en de overgang naar een koolstofarme economie vereisen een gedifferentieerde en complementaire energiemix met innovatieve oplossingen. Door het strategische karakter van het potentieel van waterstof hangt de toekomstige ontwikkeling van die economische sector af van het ontstaan van een Belgisch en Europees industrieel aanbod. Aangezien het industrieel beleid en de aanpak van de energieproblematiek moeten aansluiten bij de geïntegreerde strategie van de Green Deal, is waterstof van cruciaal belang.

Officiële oproep tot indiening van blijken van belangstelling (OIB) van de Belgische autoriteiten

Deze oproep tot indiening van voorstellen richt zich naar in België gevestigde economische spelers die via diverse partnerschappen in de Europese economische waardeketen willen deelnemen aan innovatieve projecten op Europese schaal. Het doel van de OIB is om de actoren te identificeren die op het Belgische grondgebied zouden kunnen deelnemen aan die projecten op Europese schaal, gebaseerd op de conceptie en de productie in de Europese Unie (EU) van energieoplossingen op basis van waterstof.

 

Disclaimer

Momenteel bestaat er nog geen IPCEI Waterstof. Deze oproep tot indiening van blijken van belangstelling impliceert op geen enkele wijze een betrokkenheid van België bij een eventueel toekomstig IPCEI Waterstof.

Met deze oproep stellen de federale en regionale Belgische autoriteiten zich proactief op en wensen zij in de eerste plaats op basis van de ontvangen informatie een onderbouwde beslissing te kunnen nemen over deelname aan het IPCEI Waterstof. Aan de oproep is dus geen enkele financiering verbonden.

Indien er op basis van de ontvangen informatie zou beslist worden om deel te nemen aan een IPCEI Waterstof blijft naleving van de procedures en indiening van de vereiste documenten noodzakelijk om een kandidatuur in aanmerking te nemen.

 

Klik hier voor meer informatie.

 

Contact Innoviris?

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.