Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest behoort opnieuw tot de koplopers van regionale innovatieleiders in Europa. Op het Regionaal Innovatie Scorebord (RIS), dat 240 regio’s van 22 EU-landen beslaat, schittert het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op de 14e plaats van de leidinggevende innovatieve regio’s van Europa. De innovatieperformantie stijgt significant met 10 plaatsen, vanuit de 24e positie in 2020.

De Innovatie Scoreborden van de Europese Commissie tonen de innovatieperformantie, de groei, de sterkste en zwakste indicatoren, per land en per regio.  België verschijnt voor het eerst in de groep ‘innovatieleiders’ met een 4e plaats op het Europees Innovatie Scorebord 2021 (EIS).

Het Brussels Gewest is duidelijk het kloppend hard voor innovatie in België. We spelen een sleutelrol bij het stimuleren van kruisbestuivingen samen met verschillende stakeholders in ons ecosysteem van innovatie en onderzoek. stelt Stefaan Sonck Thiebaut, algemeen directeur van Innoviris.brussels. “Via onze strategische subsidiemodellen willen we voortdurend kwalitatief onderzoek en innovatie faciliteren, en projecten ondersteunen die een belangrijke maatschappelijke impact creëren voor een veerkrachtige Brusselse regio.”   

Brussel behoort tot Europese top voor innovatie en onderzoek

De inzet van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor innovatie blijkt uit de voortdurende verbetering van zijn/haar innovatieprestaties.  De sterkste punten worden in het spindiagram duidelijk geschetst voor een aantal indicatoren:

  • Gerenommeerd voor co-publicaties, zowel wat betreft prive-publieke als top-10 voor wereldwijde wetenschappelijke publicaties
  • Succesvolle samenwerkingen tussen innovatieve KMO’s
  • Hoge activiteitsgraad in het domein van ICT diensten en hoog aantal voltijds mensen werkzaam in hightech.

Naast de sterktes die voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest belicht worden, kan de kennisregio ook verder bouwen op een breed netwerk van onderzoekscentra, bij ondernemingen en universiteiten, met een hoog aantal voltijdse onderzoekers en doctorandi in de grootste studentenstad van België met 116 000 studenten in het hoger onderwijs.

 

Het European Innovation Scoreboard in het kort

Het EIS (European Innovation Scoreboard) rangschikt sinds 2014 de EU-lidstaten en een aantal niet-EU-landen en in totaal 240 regio’s in de RIS (Regional Innovation Scoreboard) op basis van een aantal indicatoren.  De relatieve sterke en zwakke punten innovatiesystemen helpen landen en regio’s om domeinen te identificeren die zij kunnen aanpakken. De performantie in innovatie ten opzichte van het EU-gemiddelde wordt in vier "prestatiegroepen" weergegeven:

  • Innovatieleiders (een groep landen waarvan de prestaties boven 125% van het EU-gemiddelde liggen),
  • sterke innovatoren (tussen 100% en 125% van het EU-gemiddelde),
  • gematigde innovatoren (tussen 70% en 100%) en
  • opkomende innovatoren (<70% van het EU-gemiddelde).

 

De Brusselse regio zet als innovation leader een sterke regionale stijging van 24,9%  neer tegenover de performantie in 2014. Gemiddeld zijn de innovatieprestaties van de EU sinds 2014 met 12,5 % gestegen. 

Voor meer details verwijzen we u graag naar: 

European Innovation Scoreboard (EIS)

https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/scoreboards_en

European regionale innovatie scorebord (RIS) https://ec.europa.eu/growth/industry/policy/innovation/regional_en

Het regionale scorebord voor België:

 https://ec.europa.eu/docsroom/documents/45943

 

Photo gallery

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier