Wil je de Europese industrie een boost geven door een marktgericht technologisch innovatief softwareproject te ontwikkelen samen met internationale partners? Dan is de nieuwe ITEA-projectoproep iets voor jou! 

Eén keer per jaar stelt ITEA een oproep open voor onderzoeksprojecten in het domein van software-innovatie.

Tijdens een oproep in twee fasen wordt de kwaliteit van het projectvoorstel geëvalueerd en verbeterd, wat uiteindelijk leidt tot een selectie van hoogwaardige projectvoorstellen die het officiële ITEA-label krijgen. Het ITEA-label biedt de projectpartners de mogelijkheid om overheidssubsidies aan te vragen bij hun nationale autoriteiten.

Consortia & projectkenmerken

  • Projectconsortia moeten ten minste twee verschillende partners uit twee verschillende landen bevatten, waarvan één een EUREKA-lidstaat en de ander een EUREKA-lidstaat of een met EUREKA geassocieerd land moet zijn.
  • Projectconsortia kunnen bestaan uit vertegenwoordigers van grote, middelgrote of kleine ondernemingen, onderzoeksinstellingen, universiteiten en gebruikersorganisaties (met of zonder winstoogmerk).
  • ITEA-projecten zijn sectorgestuurd, technisch innovatief en bedrijfsgericht.
  • ITEA-projecten duren doorgaans maximaal drie jaar.

Oproepprocedure in twee fasen

  • Een Project Outline (PO): Deze PO geeft een kort overzicht van een project, voornamelijk om de projectdoelstellingen, innovatie, gerichte businessimpact en het consortium te beschrijven. 
  • Een volledig projectvoorstel (FPP):  Dit FPP beschrijft het projectplan en hoe het project zal worden uitgevoerd en beheerd. Goedgekeurde FPP's krijgen het ITEA-label.

Innoviris is volledig betrokken bij de evaluatie en labelling van de projecten. Heb je het ITEA-label ontvangen? Dan kan je als Brusselse partner van het project bij Innoviris financiële steun aanvragen. 

Wil je samenwerken met internationale partners? De EUREKA clusters financieren marktgerichte R&D projecten op Europese schaal.

Lees meer

© 2021 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.