Van 18 tot 24 november kun je aan ruim 60 evenementen deelnemen tijdens de Shifting Economy Week. Deze tweede editie wordt samen met UCM en Unizo georganiseerd in het Brussels Gewest.

Hoe ga je zelf van start met de transitie van jouw organisatie ?

Welke initiatieven zijn het meest innovatief? Welke economische opportuniteiten zijn er?

Ondernemers, bedrijfsleiders en burgers worden uitgenodigd om een week lang te ontdekken hoe Brussel zich positioneert als de hoofdstad van de economische transitie.

Circulaire economie, duurzame voeding, sociale innovatie, lokale productie, energiezuinigheid ... Er zijn in Brussel steeds meer ondernemingen actief in de economische transitie. Ze maken allemaal deel uit van de dynamiek van Shifting Economy, de strategie voor de economische transitie die de Brusselse regering heeft ingevoerd.

Die strategie is in 2019 geïnitieerd en kreeg in april dit jaar concreet vorm. Ze wordt gedragen door de verschillende publieke en private actoren van het Brusselse ecosysteem.

Sinds enkele maanden voert het Brussels Gewest nieuwe steunmaatregelen in voor ondernemingen die goederen en diensten produceren en daarbij een antwoord bieden op de klimatologische en sociale uitdagingen.

Die gewestelijke dynamiek krijgt concreet gestalte via financieringsmaatregelen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel of finance&invest.brussels, begeleidingsmaatregelen van hub.brussels, huisvestingsmaatregelen van citydev.brussels en financieringsmaatregelen voor innovatie van Innoviris.

Al die gewestelijke administraties zijn zich aan het herorganiseren om de ondernemingen te ondersteunen om de kant van de transitie op te gaan. Het doel is ervoor te zorgen dat al die steunmaatregelen in 2030 alleen toegankelijk zijn voor ondernemingen die voorbeeldig zijn op milieu- en sociaal vlak.

Shifting Economy Week inspireert

Om de focus op die transitie te leggen organiseert het Brussels Gewest van 18 tot en met 24 november de Shifting Economy Week, waarvan het doel is om private actoren, administraties en iedereen die geïnteresseerd is in de transitie samen te brengen om te ontdekken wat er in Brussel al wordt gedaan. Meer informatie over de Shifting Economy en het weekprogramma vind je hier

Er worden een zestigtal activiteiten aangeboden: geleide bedrijfsbezoeken, Brussels Artisan Market, een opleiding over de rol van financiën om de transitie te versnellen, een workshop over duurzame overheidsopdrachten, een voorstelling van het label Good Food Resto en verschillende degustaties van restauranthouders die aan de transitie deelnemen, een debatshow over het label Ecodynamische Onderneming voor duurzamere financiën, een traject voor milieubeheer in bedrijven, voorstelling van de resultaten van de barometer van de economische transitie van 2021 in het Brussels Gewest, een infosessie over een ambitieuze energetische renovatie en nog veel meer.

De plenaire sessie tijdens de slotdag op 24 november in The Egg Brussels is in het bijzonder een gelegenheid om gerenommeerde sprekers en inspirerende ondernemers te ontmoeten (Piet Colruyt, Christel Droogmans, de oprichtster van Yuman, Alex Velleur, de CEO van VO Group ...), deel te nemen aan verschillende thematische workshops of een voorstelling en begeleiding te krijgen rond alle mogelijke financiële en andere steunmaatregelen in verband met de transitie.

Ook wordt een speciaal panelgesprek aangeboden met als thema ‘De economische transitie, een structureel antwoord op de energiecrisis?’. Het doel ervan is om samen na te denken over de manier waarop deze crisis voor de Brusselse ondernemingen een kans en een motor voor de transitie kan vormen en welke steunmaatregelen en begeleiding al beschikbaar zijn in de hoofdstad.

We zullen de dag en de week afsluiten met een feestelijke netwerkavond met muziek en samen een balans opmaken.

Meer informatie: Nicolas Roelens, woordvoerder van Barbara Trachte - 0485/89.83.95

Quotes

Barbara Trachte, staatssecretaris van Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek:

“Dit is een belangrijk moment voor het Brusselse economische ecosysteem. Zo kunnen ondernemingen die zich nog vragen stellen over de opportuniteiten van de transitie ondernemers ontmoeten die de stap al hebben gezet en instellingen vinden die hen daarbij kunnen helpen. Er wordt vooruitgang geboekt. Ondanks de energiecrisis is het enthousiasme er omdat die problematiek ook op die manier kan worden aangepakt. Voor deze tweede editie hebben UCM en UNIZO beslist om mee te werken aan de organisatie van het evenement. Dat bewijst eens te meer dat ondernemers zich bewust zijn van de economische kansen, maar ook van de uitdagingen waar ondernemingen een antwoord op moeten bieden."

 

Arnaud Deplae, secretaris-generaal van UCM:

“Zko’s en kmo’s geven gestalte aan de toekomst van de economie en vormen het grootste deel van het economische weefsel. Om te spreken van een succesvolle economische transitie is hun deelname noodzakelijk. Ondernemers zijn zich bewust van de noodzaak om te evolueren, maar het ontbreekt hen vaak aan tijd, middelen en/of vaardigheden. Begeleiding en financiële steun vormen daartoe de sleutel. Deze week, die gewijd is aan de economische transitie, zal in dat opzicht antwoorden bieden en inspirerend zijn voor de ondernemers.”

 

Danny Van Assche, gedelegeerd bestuurder van UNIZO:

 

“Deze energiecrisis is een echte opportuniteit voor ondernemers. Ze drukt ons met onze neus op de noodzaak aan meer energie-onafhankelijkheid, onder andere door de decentrale productie ervan. De regering moet die opportuniteit grijpen en inzetten op ecologiesteun en energiecoaching om bedrijven de juiste keuzes te laten maken. Deze energiecrisis leidt niet alleen tot hogere energieprijzen, maar ook tot hogere grondstoffenprijzen en transportkosten. En dan komen we uit bij het spaarzaam en doordacht gebruik en hergebruik van grondstoffen en materialen. En bij meer samenwerking met lokale leveranciers en klanten. Niet omdat het goedkoper is – dat is het trouwens niet altijd – maar omdat het ons veerkrachtiger, sterker en flexibeler maakt. En dat is het belang van deze Shifting Economy Week: een duurzaam gebruik van grondstoffen en energie is niet alleen een kwestie van prijs en terugverdientijd, maar ook een rode draad in de bedrijfsvoering van elke ondernemer die de toekomst van zijn zaak wil verzekeren.”

 

 

Photo gallery

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier