Innoviris stel jullie zijn nieuwe boekhoudkundige richtlijnen voor! Deze zijn van toepassing op alle nieuwe projecten vanaf 22/02/2021 en omvatten:

  • een vereenvoudiging van de personeelskosten (uurloon);
  • een betere definitie van de verschillende begrippen;
  • een vast percentage van 5% voor een deel van de exploitatiekosten;
  • een nieuwe rubriek voor logistieke ondersteuning bij de uitvoering van het project: huur apparatuur, jobstudenten, huur van infrastructuur en materiaal.

Klik hier voor onze nieuwe boekhoudkundige richtlijnen en de contactgegevens in geval van vragen.

© 2021 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.