Draagt je academisch onderzoeksproject bij tot de expertise over de stedelijke complexiteit van Brussel en de valorisatie ervan in onze samenleving? Is toekomstgericht onderzoek jouw stokpaardje? Ontdek hoe wij je kunnen helpen om de toekomst van Brussel vorm te geven.

"Systeemcrissen in vraag stellen en mogelijke toekomsten verkennen" is het thema van het programma van dit jaar dat zich richt op de Brusselse Post-Covid samenleving. De politieke besluitvormers in Brussel zullen beslissingen moeten nemen voor het herstel en de wederontplooiing van het Gewest. Tegelijkertijd moeten ze zich ook voorbereiden op een nieuwe pandemie: welke mogelijke toekomsten zijn er, welke zijn wenselijk en wat moeten we hiervoor doen?

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je bent onderzoeker in humane of exacte wetenschappen en bent minstens in het bezit van een masterdiploma.
  • De promotor heeft de titel van professor, is een erkend onderzoeker of onderzoeksverantwoordelijke in een onderzoeksinstelling.
  • Je project
    • draagt bij tot nieuwe kennis over het prioritaire thema voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
    • besteedt voldoende aandacht aan de regionale valorisatie van het onderzoek.
  • De onderzoekinstelling moet zijn verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende steun hebben volbracht.

Meer informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden vind je in het reglement.

De procedure in 2 stappen?

  • Dien voor 9 december 2020 om 12 uur ('s middags) je volledig project outlinevoorstel in via het formulier. 
  • Als je project ontvankelijk is, zal het  beoordeeld worden door een jury van academische experts, specialisten in prospectief onderzoek, vertegenwoordigers vanInnoviris en andere gewestelijke instellingen.

In ons reglement vind je een gedetailleerde beschrijving van het thema van de oproep 2020 terug, evenals de ontvankelijkheids- en evaluatiecriteria, de subsidiabele kosten voor je budget en de volledige procedure.

Goed om te weten

Projecten moeten worden ingediend door de betrokken academische instanties. Neem zeker contact op met je Tech Transfer of R&D departement voor meer informatie.

De financiële steun dekt een periode van 2 jaar en kan eventueel voor 1 of 2 extra jaren worden verlengd.

Inspiratie nodig bij het schrijven van je beleidsaanbevelingen of policy brief? Laat je inspireren door je voorgangers

BestandExtensieGrootte
Template aanvraagformulier190.5 KB
Reglement en thema325.42 KB
Fiche onderzoeksorganisatie93.97 KB
Budgetxlsx17.24 KB
© 2020 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.