Wie is Aiko Gryspeirt?

 • Scientific Advisor bij Innoviris.
 • Afkomstig uit Brussel.
 • Geboeid door wetenschappen, toegepast onderzoek, contacten met andere mensen en de relatie tussen wetenschap en maatschappij

Haar kernwoord?

“Synergiën”. Als we het profiel van Aiko in één enkel woord moesten samenvatten, zou het dat zijn. Synergiën tussen wetenschappen, wiskunde, bio-informatica en gezondheidszorg die onmisbaar zijn voor haar academische parcours. Synergiën tussen de activiteitensectoren van de Brusselse economie. Tussen academische, industriële spelers en ziekenhuizen voor medische innovatie, haar core business.

Innovatie in haar job?

Innoviris steunt technologische innovatie via de financiering van Brusselse onderzoeksprojecten die gevoerd worden door ondernemingen, onderzoeksinstellingen en niet-commerciële spelers. Als Scientific Advisor is Aiko vooral actief in de praktijk.

Haar takenpakket bestaat uit de analyse van de door de ondernemers en onderzoeksinstellingen ingediende projecten. Daarvoor moet ze beschikken over een ruime kennis van de betrokken sectoren, maar moet ze ook in nauw contact staan met  de initiatiefnemers van de projecten. Zo kan Aiko hen uitdagen om samen  de wetenschappelijke risico’s af te bakenen en te beoordelen.

Dankzij haar kennis van het terrein en haar expertise in de materie schrijft en coördineert ze ook bepaalde projectoproepen van Innoviris. De doelstelling van deze projectoproepen is de ontwikkeling en het onderzoek in Brussel aanmoedigen door potentiële begunstigden veelbelovende en baanbrekende thema’s voor te stellen in prioritaire sectoren voor het Gewest..

Haar recentste project?

Aiko werkt onder andere aan de oproep voor gezamenlijke  R&D projecten. Dat programma wil bepaalde toekomstgerichte sectoren stimuleren door financiële steun te verlenen aan concrete projecten waarin Brusselse academische en industriële spelers samenwerken.

Na twee edities over ICT spitst de oproep van 2019 zich toe op een andere prioritaire sector voor het Brussels Gewest: gezondheid, en meer bepaald de voorspellende geneeskunde, een thema dat verschillende partijen aanbelangt. Voorspellende geneeskunde kadert in een duurzame visie op gezondheid en vraagt in de eerste plaats om een preventieve, voorspellende aanpak (van ziekten, epidemieën, therapeutische oplossingen,…), in plaats van een simpele behandeling. Deze noodzakelijke evolutie ontstaat uit interacties tussen verschillende innovatiesectoren: biotechnologie, informatica, beeldvorming, medical devices… In deze sectoren kan Brussel rekenen op bijzonder veel academische en industriële knowhow.

Brussel als City of Innovators

Aiko woont in Brussel, waar ze het grootste deel van haar academisch parcours heeft afgelegd. “Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een uitstekende kweekvijver voor innovatie, want het is bijzonder rijk aan academische en industriële expertise. Op het vlak van gezondheid is de innovatie spectaculair, dankzij de synergiën tussen de verschillende geavanceerde technologische sectoren.”

Haar parcours

Het parcours van Aiko is divers: gaande van wetenschappen naar toegepast onderzoek tot de openbare sector.. Na een master in de biologie en opleidingen in bio-informatica en gezondheidszorg , schreef ze een doctoraat aan de faculteit bio-ingenieurswetenschappen van de ULB. Daarna behaalde ze twee postdoctoraten: het eerste in veterinaire epidemiologie, het tweede in ruimtelijke epidemiologie.

Ze vervoegde vervolgens de universiteit van Namen, waar ze Technology Transfer Officer (TTO) werd. Daarna trad ze toe tot het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid (Sciensano). Sinds 2016 werkt ze als specialist in gezondheid en levenswetenschappen op het wetenschappelijk departement van Innoviris.

De favoriete aspecten van haar job?

 • Op de hoogte zijn van de laatste technologische doorbraken
 • De initiatiefnemers van de projecten ontmoeten en uitdagen
 • Het gevoel een impact te hebben, bij te dragen tot innovatie, ontwikkeling en de valorisatie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • De visie op de evolutie van de samenleving: wetenschappen, maar dan in een concrete context, met de verschillende spelers, begunstigden en maatschappelijke uitdagingen
 • De diversiteit van de ingediende projecten

“Ik ben heel blij met mijn job. Ik werk niet meer in een laboratorium, maar mijn nieuwsgierigheid wordt elke dag geprikkeld. Ik heb het altijd fijn gevonden om te zien waar onderzoek en innovatie naartoe gaan, hoe ze bijdragen tot de ontwikkeling van de samenleving.”

3 tips aan Brusselse innovators

 • Laat je goed omringen
 • Bereid je goed voor
 • Durf

Innovatie & gezondheid in Brussel in enkele cijfers

 • 23 ziekenhuizen, waarvan 9 met meer dan 500 bedden.
 • 37 miljoen euro: het record inzake fundraising verwezenlijkt door Camel IDS, een spin-off van de VUB.
 • 1 Brusselse incubator, BLSI, gespecialiseerd in levens- en gezondheidswetenschappen.

Wil je een gezamenlijk R&D project ontwikkelen? Ontvang van 40 tot 100% financiële steun!

Lees meer

© 2020 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.