Klimaatverandering, mobiliteit, demografische en economische maatschappelijke evoluties… Europese steden staan voor vele uitdagingen. Wil jij samen met internationale partners een technologisch antwoord bieden op één van deze problemen? Doe dan mee met het Urban Europe programma! Het Europese, interdisciplinaire Urban Europe programma combineert basisonderzoek, toegepast onderzoek en innovatie. De financiering verloopt enkel via de nationale financieringsinstellingen en niet via de Europese Commissie.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je bent een onderneming, onderzoeksinstelling of vereniging van eindverbruikers en je project beantwoordt aan de criteria en voorwaarden van het Urban Europe programma.

Als Brusselse organisatie, moet je:

  • Het geheel of een deel van je activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Een innovatief R&D-project voorstellen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, de werkgelegenheid of de duurzame ontwikkeling van het Gewest.
  • Je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben vervuld.

Als Brusselse onderneming moet je ook kunnen aantonen dat je in staat bent jouw aandeel in de kosten voor het onderzoek waarvoor je steun aanvraagt, te financieren.

De voorwaarden om in aanmerking te komen, worden toegelicht in het reglement.
 

De procedure in 3 stappen?

  • Lees aandachtig de toelatingsvoorwaarden voor je een project indient.
  • Dien je project in via de website van het Urban Europe programma.
  • Als Brusselse speler dien je op hetzelfde moment een financieringsaanvraag bij het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in via een formulier.

De procedure wordt toegelicht in het reglement.  
 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt:

  • Voor onderzoeksinstellingen: 100% van de kosten van je project.
  • Voor bedrijven: 40 tot 80% van de kosten van je project, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de focus van je project (industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling).
  • Voor non-profit organisaties: 40 tot 100% van de kosten van je project, afhankelijk van het aandeel economische activiteiten in je organisatie.

Je kunt ook een financiële tegemoetkoming aanvragen voor de opzet van je project.

Neem contact met ons op bij de voorbereiding van je project, voor het nalezen van je aanvraag of voor administratief, financieel of juridisch advies.

© 2019 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.