De Europese steden worden geconfronteerd met tal van uitdagingen, zoals de klimaatverandering, mobiliteit en sociale, economische en demografische ontwikkelingen. Wil jij de handen ineenslaan met internationale partners om technologische oplossingen te bedenken voor een van deze uitdagingen? Doe dan mee aan het Urban Europe-programma. Dit Europees, interdisciplinair programma combineert de financiering voor strategische, toegepaste studies en innovatie. De projecten worden gefinancierd door de nationale/regionale steunagentschappen van de deelnemende landen. De projectoproep ERA-NET Cofund Urban Accessibility and Connectivity (ERA-NET ENUAC) nodigt onderzoekers, steden, ngo’s en privébedrijven uit om transnationale projecten voor te bereiden rond vervoer, connectiviteit en mobiliteit als integraal onderdeel van stedelijke ontwikkeling. Je vindt meer informatie over de gezamenlijke oproep op de website van JPI Urban Europe (http://www.jpi-urbaneurope.eu).

Wanneer kom je in aanmerking?

Je bent een bedrijf, onderzoekscentrum of organisatie van eindgebruikers en je project voldoet aan de algemene selectievoorwaarden die zijn beschreven in de ERA-NET ENUAC-projectoproep.

Ben je een Brusselse organisatie, dan moet je:

 • je Research & Development-activiteiten (R&D) volledig of gedeeltelijk in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest uitvoeren;
 • een innovatief R&D-project voorstellen dat naar verwachting een gunstig effect heeft op de economie, tewerkstelling of duurzame ontwikkeling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
 • je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld hebben;
 • kunnen aantonen dat je jouw deel van de projectkosten kunt financieren.
 • Je vindt meer informatie over de algemene selectie- en financieringsvoorwaarden van Innoviris in tabel 3 in de tekst van de ERA-NET ENUAC-oproep.

De procedure

 • Neem de tekst, handleiding voor deelnemers en de selectievoorwaarden zorgvuldig door voordat je een project indient.
 • Dien je project in via de website van de ANR
  Voor een onderzoeksproject, klik dan hier.
  Voor een innovatieproject, klik dan hier.
 • Brusselse organisaties moeten een aanvraag indienen bij Innoviris in de fase van het volledige projectvoorstel.

Deadlines

 • Je kunt voorlopige projecten indienen tot en met 17 maart 2020 om 13 uur.
 • Definitieve projecten kun je indienen tot en met 22 september 2020 om 13 uur.
 • Voorlopige en definitieve projecten moeten worden ingediend via het elektronisch indieningssysteem van de ANR.

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt:

 • Voor onderzoekscentra: 100% van de projectkosten.
 • Voor bedrijven: 40 tot 80% van de projectkosten, afhankelijk van de grootte van je bedrijf en de focus van je project (industrieel onderzoek of experimentele ontwikkeling).
 • Voor non-profitorganisaties: 40 tot 100% van de projectkosten, afhankelijk van het aandeel economische activiteiten in je organisatie.
 • Je kunt ook financiering aanvragen om je project te lanceren. Klik hier voor meer informatie.

Bereid je een project voor? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen voor een eerste lezing of administratief, financieel en juridisch advies.

Webinars die van pas komen tijdens de projectvoorbereiding

 • In deze infosessie worden de oproep en het deelnameproces voorgesteld. Schrijf je hier in.
 • 27 januari 2020: matchmakingwebinar
  In deze webinar krijg je de kans om ideeën, voorstellen, uitdagingen en contactgegevens uit te wisselen. De webinar is bedoeld om consortia op te zetten en kennis te maken met geschikte partners. Schrijf je hier in.
© 2020 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.