De wat?

De prijs voor Ambassadrice voor Technologie en Wetenschap

 

Tijdens de campagne kon het publiek massaal stemmen op de inspirerende video’s van de kandidates voor WATS (Women Award in Technology and Science). Een gemotiveerde jury van 5 jonge meisjes kwam samen om hun favoriete ambassadrice te kiezen. Het resultaat is duidelijk, Asma Boujtat kaapt de WATS 2021 weg !

 

De WATS werd door Innoviris in het leven geroepen, om de ondervertegenwoordiging van vrouwen in een technische of wetenschappelijke richting om te buigen. De campagne plaatst opmerkelijke vrouwen in de wereld van technologie en wetenschappen in de kijker. Vrouwen die met een overtuigend verhaal die ook in 2021 een inspiratiebron kunnen zijn voor velen.

In het Brussels Gewest starten meer vrouwen dan mannen in het hoger onderwijs, in richtingen als sociale wetenschappen (76% hogeschool, 60% universiteit) en gezondheidswetenschappen (60%) zo blijkt uit de studie van Bisa en Innoviris. Opvallend genoeg blijkt het STEM domein de enige richting waar slechts 20% van de hogeschoolstudenten en 35% van de universiteitsstudenten een vrouw is.  Deze ondervertegenwoordiging is in België veel sterker dan in quasi alle andere Europese en OESO landen.

High-tech superscience rolmodellen

Meer vrouwelijk talent om de uitdagingen van onze wereld vol technologie en wetenschap aan te gaan, is absoluut welkom.  

De vier WATS kandidates gingen voor een dag met de camera op stap en vertelden elk in een video enthousiast over hun uiteenlopende ervaringen, wat hen tegenhield of net inspireerde, hoe hun dag eruit ziet en wat hen zo aantrekt in wetenschap en technologie. 

Herkenning, ruimte voor creativiteit en het geloof om een mooie toekomst tegemoet te gaan in een meer technische richting, speelden ook voor onze kandidates een rol.

Voor de ene zorgde een bijzondere leerkracht voor het ‘aha’-moment om wetenschappelijke antwoorden te zoeken op soms verwonderlijke fenomenen.  Een andere kandidate zag het licht in het lab om mensen een meer zorgeloos leven te garanderen.

De vier video’s werden enthousiast door een breed publiek bekeken via de Instagram van WATS en facebook van Innoviris. Iedereen, van jong tot oud, kon digitaal meestemmen op hun favoriete kandidate, door eenvoudig de video te liken. Maar liefst 7420 mensen namen deel aan de publieke verkiezing tot 8 februari en lieten hun stem horen.

11 februari: een extra feestelijke dag

De winnares van de WATS wordt op 11 februari aangekondigd, de dag die door UNESCO tot ‘Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in Wetenschap’ uitgeroepen werd.

De doelstelling van deze bijzondere dag en van de WATS is dezelfde: meer meisjes in STEM domeinen laten participeren. In 2021 zal de winnares daarom meewerken aan uiteenlopende campagnes en initiatieven die het grote publiek verder warm maken voor technologie en wetenschap. Asma ontvangt naast een gegeerde award nog een som van 10.000 EUR om een opleiding en een carrière in wetenschap en technologie te promoten bij jonge meisjes. Een prijs die toegekend wordt door Barbara Trachte, Brussels Staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, die verklaart: 

"De verkiezing van de wetenschapsambassadeur door de bevolking van Brussel kon dit jaar op veel belangstelling rekenen. Het verheugt me dat we, voor deze editie die volledig digitaal was, een stap verder zijn gegaan samen met het publiek. Door de via sociale netwerken verkregen stemmen te mengen met die van de leden van de juniorjury van middelbare scholieren, die de missie had de kandidaten voor de WATS-prijs uit te dagen. Wetenschap promoten bij een vrouwelijk publiek is de sleutel tot een grotere inclusie in deze sectoren, maar dit doen met een sterke participatieve dimensie, zoals Innoviris doet, is nog doeltreffender. Ik kijk uit naar de initiatieven die ambassadeur Asma Boujtat met jongeren zal lanceren. Mijn felicitaties gaan uit naar alle kandidaten die zich hebben opgegeven voor de campagne en die, daar ben ik zeker van, de boodschap van inclusie in STE(A)M zullen blijven uitdragen."

Asma Boujtat is na haar studies aan de hogeschool Ferrer als laboratoriumtechnologe aan de slag gegaan in het Pasteur Instituut. Sinds 2009 werkt ze in het Institut de Duve aan de UCL, in het laboratorium voor fundamenteel onderzoek in de microbiologie. In haar videopresentatie die u hier nog kunt bekijken, vertelt ze meer over haar passie.

We vroegen Asma om een eerste reactie op haar verkiezing als wetenschapsambassadrice:

"Het is een voorrecht om vandaag, dankzij deze nieuwe ervaring, de kans te krijgen om als Brusselse vrouw, wetenschapper en ambassadrice onze toekomstige onderzoekers, technologen, professoren, apothekers en andere vrouwelijke wetenschappers te ontmoeten en onder de aandacht te brengen.

Om met hen het verlangen en de verwondering te delen over de mysteries en de schoonheden van de wereld, om ze te begrijpen en te ontdekken. Om de gepassioneerde en scherpe visie van vrouwen in de wetenschap met de wereld te blijven delen.”

Met veel plezier blikt Lieve Lambrechts, de vorige ambassadrice en onderzoekster aan de Vrije Universiteit Brussel VUB,  terug op haar ervaring met WATS:

Op het IVLP uitwisselingsprogramma "Hidden No More" in de V.S., kreeg ik de kans om met vrouwelijke leiders in STEM van over de hele wereld en experten ter plekke de hoofden samen te steken rond dit thema. Het belang van rolmodellen kwam keer op keer naar voren als een van de sleutelfactoren om dit universele probleem aan te pakken. "You can't be what you can't see". Maar wat wél opviel is dat in geen van de 49 landen, er een dergelijke campagne bestond als WATS. De titel van wetenschapsambassadrice heeft deuren geopend. Het heeft mij een uniek platform geboden om zaken aan te kaarten, strategische samenwerkingen aan te gaan en tal van initiatieven voor jongeren op poten te zetten. Ik kan Innoviris en het Brussels Gewest alleen maar feliciteren met hun vooruitstrevende visie en moed om deze waardevolle campagne in het leven te roepen!”

© 2022 Brussels-Capital Region. All rights reserved.