Wie is Leïla Méziane?

Leïla Méziane is pedagogisch coördinatrice en digitaal bemiddelaarster in het project Fablab Mobile Brussels, een initiatieplatform dat jongeren laat kennismaken met de digitale wereld. In een met materiaal uitgeruste truck (robots, PC, 3D-printer, enzovoort) doorkruist Fablab Mobile Brussel, om in contact te komen met Brusselaars van 10 tot 18 jaar in scholen, buurthuizen, op evenementen, …

Haar sleutelwoord?

Creativiteit. Creativiteit ontwikkelt de autonomie, de nieuwsgierigheid en het vermogen om projecten te beheren. Ze zit overal: in het oplossen van problemen, in koelbloedigheid, in het bedenken van innoverende methodes en tools. Ze ontstaat door samen te vernieuwen dankzij de diversiteit van de visies en brainstormings om alternatieven te vinden.

Innovatie in haar job?

Ontdekken van tools, verwezenlijking van voorwerpen, customisation van robots… Fablab Mobile sensibiliseert jongeren voor digitale en fabricagetechnieken in partnerschap met leerkrachten en vzw’s.

Fablab Mobile innoveert met tools die hij inzet: de workshops staan in het teken van digitale technologie die ook een instrument biedt om vorm te geven, te scheppen en grenzen te verleggen. Anderzijds is de pedagogische benadering innoverend, omdat ze dynamisch en actief is. Deze visie is gericht op praktijk, plezier en motivatie. Ze bevrijdt de jongeren van hun angst ten opzichte van deze disciplines. Fablab Mobile richt zich tot iedereen, maar vooral tot kansarme jongeren die de digitale trein ergens gemist hebben. Concreet tonen we hen dat ze actief kunnen gebruik maken van deze veelbelovende tools die een opstap kunnen bieden naar een toekomst en naar nieuwe jobs.

Haar recentste project?

Fablab Mobile nam deel aan talrijke events om digitale technologie bij jongeren te promoten.

Als ik er eentje zou moeten uithalen, zou ik kiezen voor het I Love Science festival. Alle spelers waren van de partij om wetenschap in de schijnwerpers te plaatsen en jongeren de kans te geven te experimenteren. Er hing veel positieve energie en er was veel creativiteit.

Brussel, City of Innovators

Voor Leïla is Brussel vernieuwend, omdat de stad veel kansen biedt om initiatieven te nemen en ze te doen groeien.

Er bestaan publieke projecten en ondersteuning die helpen om ideeën te verwezenlijken. Uiteraard moet je ze achteraf kunnen bestendigen om publieke dienstverlening te behouden.

Het favoriete aspect in haar job?

Leïla houdt in de allereerste plaats van ontmoetingen en ontdekkingen.

We gaan op zoek naar jongeren, leerkrachten, creatieve partnerstructuren. Ik leg me graag toe op de ontwikkeling van die netwerken, op die creatieve en pedagogische dynamiek. Ik blijf ook elke dag nieuwe digitale tools ontdekken en bedenken. Dat is uiterst boeiend.

Haar parcours?

Nadat ze Schone Kunsten studeerde in Frankrijk, volgde Leïla een master in grafisch design en typografie aan de École nationale supérieure des Arts visuels de La Cambre in Brussel. Vanuit haar interesse in de pedagogie behaalde ze vervolgens haar aggregatie om te kunnen lesgeven in het hoger secundair onderwijs. Animatie, onderwijs, design, digital… Leïla oefende vervolgens verschillende activiteiten uit waarbij ze haar dubbele passie voor pedagogie en creativiteit kon combineren. Van 2016 tot 2018 werkte ze voor het CASTII (Centre Arts Technologies Innovation & Inclusion), een project dat ondersteund wordt door het Europese fonds FEDER. Ze werd actief bij Fablab Mobile in 2018. In 2020 trad ze als pedagogisch verantwoordelijke toe tot de Scientothèque van de Université libre de Bruxelles, een vzw die gelijke kansen wil ondersteunen via de wetenschap.

3 tips voor Brusselse ondernemers

1)  Werk aan je netwerk, zoek bestaande projecten en werk daaraan mee.
2)  Als je geen budget hebt, mik dan op je energie en je vastberadenheid.
3)  Blijf gefocust op je oorspronkelijke doel, neem de nodige tijd om over je project na te denken en het grotere kader te zien.

Haar cijfer

In 2 jaar tijd initieerde Fablab Mobile 10.000 jongeren in de digitale technologie.
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier