Innoviris is de publieke administratie die onderzoek en innovatie financiert en begeleidt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Missie

  • Wij cofinancieren onderzoeks- en innovatieprojecten in kleine en grote ondernemingen, onderzoekscentra, de non-profit sector en de overheidssector bij de ontwikkeling van creatieve oplossingen voor de regio van morgen, voor het welzijn en welvaart van elke Brusselse burger.
  • Wij sensibiliseren over STEM-richtingen en -loopbaanmogelijkheden, en over de rol van wetenschap in de maatschappij.
  • Wij vertegenwoordigen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest in alle aangelegenheden in verband met onderzoek en innovatie op nationaal, Europees en internationaal niveau en faciliteren de samenwerking binnen de lokale ecosystemen.
  • Onze focus ligt op onderzoeks- en innovatieprojecten die het potentieel hebben om stedelijke uitdagingen aan te gaan, onder meer op het vlak van mobiliteit, voeding, gezondheid en sociale inclusie, om kwaliteitsvolle tewerkstelling te creëren en om bij te dragen tot de sociale en ecologische transitie van onze economie.

Visie

De visie van Innoviris voor 2025 omvat zes assen :

  1. Innoviris heeft zijn acties afgestemd op de Strategie voor Intelligente Specialisatie en het Gewestelijk Innovatieplan 2021-2027. Innoviris analyseert de impact van zijn activiteiten in functie van de einddoelstellingen zoals gedefinieerd in het Gewestelijk innovatieplan en in de gewestelijke strategische plannen. Alle activiteiten en instrumenten zijn geoptimaliseerd en aangepast in functie van deze doelstellingen.
  2. Innoviris heeft de beste expertise bijeengebracht over het onderzoeks- en innovatiesysteem in het Gewest en over het gebruik van innovatieve subsidie- of bewustmakingsinstrumenten.  Innoviris speelt een beslissende rol bij het bepalen van een langetermijnstrategie voor onderzoek en innovatie, in partnerschap met het hele ecosysteem.
  3. De onderzoeks- en innovatieactoren van het Gewest kunnen optimaal gebruik maken van de regionale, Europese en internationale middelen dankzij de acties van Innoviris.
  4. Innoviris is de beste werkplek ("best place to work") en vervult een voorbeeldfunctie, vooral op het vlak van inclusie en diversiteit. Dit is erkend door externe benchmarking en/of interne feedbackresultaten.
  5. Innoviris beheert al zijn processen op een efficiënte en voorspelbare manier om het hoogste niveau van dienstverlening te bereiken voor onze begunstigden, partners en de burger.  Innoviris beschikt over een interne structuur, geoptimaliseerde processen en de nodige instrumenten om deze werking met een zo klein mogelijke ecologische voetafdruk te ondersteunen.
  6. Innoviris is een veerkrachtige en wendbare organisatie die in staat is om te gaan met veranderingen in haar omgeving op een gestructureerde manier .

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier