We fund your future! Als hoofdstad van België en Europa beschikt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest over talrijke culturele en economische troeven. Het is een belangrijke aantrekkingspool voor lokale en internationale organisaties, bedrijven en kennisinstellingen en levert rechtstreeks en onrechtstreeks 726.000 banen. Voor 11 procent van de bevolking draagt het Brussels Gewest bij tot 18 procent van het Belgische bbp. Daarenboven is Brussel de eerste congresstad in Europa en wordt unaniem erkend voor haar meertaligheid en haar kosmopolitisch karakter: van de 1,2 miljoen Brusselaars heeft 35% een andere nationaliteit.

Brussel, een start-up hub

Jaarlijks worden er in Brussel meer dan 11.000 bedrijven opgericht. Dit dynamisme maakt van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de Europese regio met het hoogste aantal nieuwe bedrijven per inwoner. Brussel telt in absolute cijfers dubbel zoveel startups als steden zoals Gent, Antwerpen, Luik of Leuven.
 

Brussel, een kennishoofdstad

Met 51 instellingen voor hoger onderwijs op haar grondgebied, is Brussel niet enkel de meest omvangrijke studentenstad in België maar ook een echte kennishoofdstad. Zo is, in Belgisch perspectief, de Brusselse actieve bevolking het hoogst opgeleid.  Bijna de helft heeft een diploma hoger onderwijs. Daarenboven is de concentratie aan onderzoekers – in verhouding tot de werkende bevolking – hoger dan in andere gewesten.

De meest innovatieve universiteiten en onderzoekscentra van Europa, zowel op vlak van fundamenteel als toegepast onderzoek, bevinden zich dan ook in Brussel. Net als talrijke gevestigde bedrijven, KMO’s, startups en non-profitorganisaties zorgen ze voor werkgelegenheid, economische competitiviteit en welvaart binnen het Gewest. 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gelooft in het belang van lokaal ondernemerschap en innovatie om het welzijn en de welvaart van de Brussels bevolking nu en in de toekomst veilig te stellen.
 

Onze missie? Jouw toekomst financieren!

Als gewestelijke organisatie voor onderzoek en innovatie wil Innoviris burgers, ondernemingen, onderzoeksinstellingen en non-profitorganisaties verbinden, stimuleren en financieel ondersteunen in het maken van vooruitgang.

Innoviris speelt een voortrekkersrol en levert de financiële brandstof om de Brusselse innovatiemotor op gang te trekken. Omdat innovatie de groeimotor van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is.

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
© 2021 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.