Wie is Rossana Ducato?

  • Postdoctoraal onderzoeker aan de UCLouvain en de Université Saint-Louis-Bruxelles, gespecialiseerd in informatie- en technologierecht.
  • Italiaanse, woont in Brussel, 33 jaar.
  • Houdt van onderzoek, Legal Design, windsurfen en sciencefiction.

Haar sleutelwoord?

Curiositas is een Latijnse term die je zou kunnen vertalen door ‘het verlangen naar kennis’: een drang die aanzet om het onbekende te leren kennen en te ontdekken. Dat is Rossana’s leidmotief en haar motivatie om elke dag nog verder te gaan.

Innovatie in haar job?

Het werk van een onderzoeker spitst zich toe op innovatie, ook op juridisch vlak: hoe kan ons wetsysteem verbeterd worden, hoe kunnen we ervoor zorgen dat het aansluit op de noden van de samenleving? Hoe kunnen we de uitdagingen die nieuwe technologieën met zich meebrengen oplossen? Dat soort vragen probeer ik te beantwoorden.

Rossana leidt een project rond Legal Design waarin onderzoek wordt gedaan naar consumentenbescherming op het Internet of Platforms. Het onderzoek wil de transparantie van transacties en de informatie voor consumenten op webplatformen verbeteren. De doelstelling is om antwoorden aan te reiken om de consumenten te beschermen en aan te zetten tot verantwoordelijk gedrag in onze nieuwe deeleconomie. Legal Design is bedoeld om een juridische tekst in beelden te vertalen en om vereenvoudigde, visuele documenten te creëren die iedereen begrijpt. Het is een interdisciplinaire benadering op het raakvlak van recht, design, informatica en gedragswetenschappen.

Rossana staat ook aan het hoofd van de academische module European IT Law by Design, een innoverende cursus die Legal Design introduceert in de opleidingen rechten en technologie.

Haar recentste project          

Een van de concrete resultaten van dat onderzoek is de ontwikkeling van een app die de consumenten helpt om de termen en voorwaarden van de webplatformen te begrijpen.

Online worden we allemaal geconfronteerd met de onverteerbare teksten van de wettelijke voorwaarden. Vaak lezen we die niet en kruisen we onmiddellijk het vakje ‘gelezen en goedgekeurd’ aan. De Be.aware app is een soort steen van Rosetta die voor elke gebruiker de voorwaarden voor de aangeboden diensten en het privacybeleid ontcijfert. Die worden samengevat en in begrijpelijke taal omgezet, voorzien van een icoon en een systeem dat de kwaliteit en de eerlijkheid beoordeelt. Doelstelling is consumenten zinvolle informatie aan te reiken die hen in staat stelt met kennis van zaken te beslissen.’ Be.aware wordt getest bij gebruikers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, met de bedoeling om een volledig geautomatiseerde versie 2.0 te ontwikkelen.

Brussel, City of Innovators

Volgens Rossana heeft Brussel echt een gunstige context voor innovatie gecreëerd:

Er is een daadwerkelijk beleid dat de waarde van onderzoek voor de samenleving erkent, met vele initiatieven, een netwerk dat zowel de universiteiten als de kmo’s steunt in diverse ontwikkelingsstadia en vooral met een visie op lange termijn.

Haar parcours

Als doctor in Europees en vergelijkend recht (Universiteit van Trento, Italië) was Rossana gastonderzoeker in verschillende internationale onderzoekscentra in Europa, Azië en de Verenigde Staten. Ze werkte op internationale projecten met informatici, ingenieurs, gezondheidswerkers, wetenschappers, juristen …

Dankzij die ervaringen kon ik een interdisciplinaire benadering op punt stellen en kan ik beter in dialoog treden met experten uit verschillende vakgebieden.

3 tips voor Brusselse innovators

1)  Denk interdisciplinair.
2)  Creëer dialoog tussen de economische en academische wereld, om de wederzijdse kennis te verrijken en de innovatie vooruit te helpen.
3)  Innoveer op verantwoorde wijze en denk aan de gevolgen voor de samenleving en het milieu.

Haar cijfers

1)  Europa telt 651 collaboratieve online platformen in diverse consumptiesectoren.​
2)  In 2016 vertegenwoordigden de transacties en inkomsten gegenereerd door online platformen in Europa € 26,5 miljard.
3)  Volgens de Bijzondere Eurobarometer 447/2016 leest 50% van de Belgen meestal nooit de algemene gebruiksvoorwaarden van de online platformen.

Onderzoeker in het buitenland of in de OOI-sector?

Lees meer

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier