Wie is Sébastien Lebbe?

 • Medeoprichter en CEO van Wooclap.
 • Brusselaar, 29 jaar.
 • Geboeid door lesgeven, nieuwe technologieën en neurowetenschappen.

Zijn kernwoord?

Onderwijs is natuurlijk het kernwoord dat het parcours van Sébastien Lebbe, de medeoprichter en CEO van Wooclap, het best samenvat. Onderwijs dankzij innovatie die steunt op digitale technologie en kennis over de werking van onze hersenen, zoals die vandaag beschikbaar is dankzij de neurowetenschappen. Dan wordt onderwijs dynamischer, interactiever, aangenamer en doeltreffender.

Innovatie in zijn job?

Wooclap creëerde een interactieplatform dat leraars en docenten – meer bepaald uit het hoger onderwijs, maar ook uit het secundair – in staat stelt hun lessen dynamischer te maken en het inzicht van hun studenten te meten. De door de Brusselse start-up ontwikkelde technologie biedt de mogelijkheid om vragen te stellen (enquêtes, quizzen, meerkeuzevragen, open vragen,…) aan de studenten. Die kunnen ze in het auditorium in real time beantwoorden met behulp van hun smartphone. Het Wooclap platform is makkelijk te hanteren en kan geïntegreerd worden in de tools die al gebruikt worden door de docenten (er werd een integratie met PowerPoint op punt gesteld met de teams van Microsoft). Het wordt vandaag gebruikt in de meeste Belgische universiteiten en in een honderdtal landen.

Wooclap innoveert op twee domeinen. Enerzijds op het vlak van de pedagogie, met een aanpak die gebaseerd is op de werking van de hersenen. Anderzijds is het ook een technologische vernieuwing, dankzij het gebruik van de recentste en best presterende digitale en designtechnologieën, om docenten en hun studenten een uiterst snelle, betrouwbare en efficiënte interface te kunnen aanbieden.

En dat is nog maar een begin.

Het onderwijs is een van de domeinen die nog niet in een disruptieve fase zit, aldus Sébastien Lebbe. Het zal de komende jaren een enorme evolutie doormaken. Er is immers veel ruimte voor verbetering en een groot innovatiepotentieel.

Zijn recentste project?

Wooclap zet zijn ontwikkeling voort en is van plan veel verder te gaan, met de oprichting van een echte lerarencommunity. In samenwerking met deze docenten en pedagogische ingenieurs is het de bedoeling de structuur van bepaalde lessen te herzien en een ander, efficiënter onderwijs te kunnen aanbieden.

Vandaag maakt Wooclap het mogelijk de lessen in de aula dynamischer te maken dankzij de inzet van de smartphone of de invoering van quizzen op afstand. In de toekomst komen daar nieuwe functies bij die een reële actieve pedagogie kunnen bewerkstelligen en alle studenten en docenten adaptive learning bieden. 

Het idee bestaat erin de huidige leerprocessen om te keren en digitale technologieën te gebruiken om platformen te ontwikkelen die zich aanpassen aan het inzicht- en kennisniveau van de studenten en aan hun studeerwijze. De aula’s zullen uitgroeien tot debatplaatsen waar ruimte is voor interactie en oefening met de docent.

Vandaag is de pedagogie vooral passief: de student luistert en haakt snel af. Wij willen overgaan naar een actief pedagogisch model, van a tot z. Om daarin te slagen baseren we ons op de neurowetenschappen en zullen we ook steunen op artificiële intelligentie. Dit alles kunnen we realiseren dankzij de financiële steun die we hebben ontvangen via de Innovative Starters Award. We werken tegelijk aan de structuur van de les en de tools die de studenten en docenten nodig zullen hebben.

Brussel, City of Innovators

Voor Sébastien is Brussel een stad in beweging, een almaar dynamischere regio als het om innovatie gaat. De kwaliteit van de ingenieurs en de informatici ligt heel hoog en Brussel doet zijn voordeel met een centrale geografische ligging. Met deze troeven beschikt de regio over het potentieel om te blijven innoveren en het ecosysteem van zijn ondernemerschap te ontwikkelen.

Zijn parcours?

Sébastien Lebbe studeerde burgerlijk ingenieur aan de Université libre de Bruxelles (ULB) en behaalde een master aan de Solvay Business School. Bij zijn afstuderen richtte hij een privéschool op die studenten helpt om zich voor te bereiden op de examens. Zijn docenten van Solvay stelden hem voor in een programma te stappen om het prototype van een app te creëren. Daar leerde hij zijn huidige vennoot Jonathan Alzetta kennen, net zoals de docent, serial entrepreneur en neurowetenschapper Olivier Verdin. Na het programma associeerden de drie zich en stampen ze Wooclap uit de grond, met een eerste prototype in 2015. De start-up die opgericht werd met eigen middelen, deed  twee kapitaalrondes, de eerste in 2017, de tweede begin 2019. Naast de historische investeerders, onder wie Be Angels en de ondernemer Philippe Van Ophem, kan Wooclap rekenen op de steun van Alain Dehaze, de wereldwijde CEO van Adecco, en Pierre-Olivier Beckers die vroeger Delhaize leidde.

De favoriete aspecten van zijn job?

 • De positieve impact die Wooclap kan hebben op het leerproces dat essentieel is voor de ontwikkeling van de individuen en de samenleving.
 • De rijkdom van een sector waar enorm veel geleerd wordt, in uiteenlopende, maar complementaire domeinen, van neurowetenschappen tot business via de technologie.
 • De start-up spirit, met een klein team, wat veel flexibiliteit en autonomie mogelijk maakt.

We zijn er niet alleen om omzet te draaien. We beginnen aan een gigantische uitdaging: leren ethisch en uitzonderlijk maken – vanuit eender welke invalshoek en voor iedereen.    

3 tips aan Brusselse vernieuwers

 • Wees geboeid door wat je doet, door het doel dat je nastreeft.
 • Laat je omkaderen, want je kunt onmogelijk over alle competenties op alle domeinen beschikken.
 • Beslis om te werken met mensen met wie je affiniteit voelt, zowel wat hun competentie als wat hun waarden betreft.

Onderwijs en vorming in een paar cijfers

 • Meer dan 70.000 docenten en leraars gebruiken Wooclap.
 • De app is beschikbaar in 6 talen: Frans, Nederlands, Engels, Spaans, Duits en Russisch.
 • Na 10 minuten klassieke les in de aula zakt de aandacht drastisch.
 • Het huidige onderwijs geeft te veel informatie in een te krap tijdsbestek: een mens kan maar 5 tot 7 informatieve elementen tegelijk onthouden.

Brusselse start-up in volle groei? Onze Innovative Starters Award helpt je jouw strategisch innovatieplan te realiseren.

Lees meer

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier