Wie is Tom Haegemans?

Tom Haegemans is de manager en medeoprichter van Digita. Hij is ook verantwoordelijk voor de R&D van het bedrijf. Digita helpt bedrijven bij het opzetten van hun eigen persoonlijke data intraweb en het creëren van een klantgericht ecosysteem. Tom is ook hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Leuven, waar hij een inleidende cursus over informatiebeheersystemen geeft.

Zijn sleutelwoord?

Toms sleutelwoord: "disruptie", het verstoren van de gevestigde orde, het in vraag stellen van de status quo en het creëren van innovaties die een paradigmaverschuiving veroorzaken en de samenleving echt vooruithelpen.

Innovatie in zijn job?

Als universiteitsprofessor en ondernemer streeft Tom dezelfde doelstelling na: de invoering van een wereldwijd personal datanetwerk versnellen. In zo’n netwerk zouden individuen beschikken over hun eigen datakluis waarin ze de over hen bestaande informatie kunnen opslaan en beheren. Die kunnen ze gebruiken om te communiceren met vrienden of bedrijven, waardoor de dominantie van sites zoals Facebook omzeild kan worden en de bescherming van de privacy verbeterd wordt.

Persoonlijke gegevens en privacy zijn een heel actueel onderwerp, waarbij innovatie noodzakelijk is. Digita helpt bedrijven om hun voordeel te doen met het personal dataweb op drie niveaus: de invoering van hun eigen personal data intranet, de aansluiting op het wereldwijde personal datanet en de bouw van apps voor deze netwerken.

Zijn recentste project?

Digita werkt momenteel aan een co-creatieproject met een bekende Belgische retailer en bereidt de opzet van een intraweb van persoonlijke gegevens voor. Het idee is om op lange termijn niet gebonden te zijn aan een specifieke leverancier.

Dit project kan snel zakelijke waarde voor het bedrijf opleveren.

Een dergelijk netwerk zou in staat zijn om veel legacy integraties te standaardiseren, waardoor de onderhoudskosten in het proces worden gereduceerd. Het zou ook kwalitatieve informatie beschikbaar maken, aangezien de retailer nu weet waar de gegevens zijn opgeslagen en wat hij ermee kan doen - dankzij de privacy-metadata die in dit persoonlijke gegevensweb zijn opgenomen. En tot slot zou zo'n oplossing de retailer ook in staat stellen om klanten eenmalig aan te melden, wat tot nu toe niet mogelijk was.

Brussel, City of Innovators

De medeoprichters van Digita hebben hun bedrijf in Brussel gevestigd, een vanzelfsprekende keuze.

Veel van onze potentiële klanten zijn hier al gevestigd, maar Brussel is ook de thuisbasis van de Europese instellingen. En die hebben een zeer vooruitstrevende privacywetgeving ingevoerd, zoals de GDPR. Aangezien Digita de consument ook de controle over zijn persoonlijke informatie wil teruggeven, is dit aspect van cruciaal belang. Bovendien steunt de Brusselse overheid jonge innovatieve starters zoals de onze.

Zijn favoriete aspect in zijn job

Tom geniet vooral van de impact van zijn werk en het feit dat het hem de vrijheid geeft om te werken aan projecten die de samenleving ten goede veranderen. Als onderzoeker stelt het hebben van een eigen bedrijf hem in staat om zijn onderzoeksinzichten in de praktijk te brengen, de relevantie ervan in het veld te toetsen en nieuwe onderzoeksvragen te formuleren.

Zijn parcours?

Tom Haegemans heeft een master in datamanagement en een bachelor in datatechnologie. Hij schreef een doctoraat in Business Economics en publiceerde zijn onderzoek in meerdere wetenschappelijke publicaties. Voor hij Digita oprichtte, was Tom onderzoeker-doctorandus aan de KU Leuven en visiting researcher aan de universiteit van Cambridge.  

3 tips aan Brusselse innovators

1)  Neem de tijd om na te denken over welk probleem de innovatie echt oplost.
2)  Zoek efficiënte middelen om tijd te winnen, ‘shortcuts’ om een project sneller te ontwikkelen.
3)  Stel een adviesraad in. Omring jezelf met ervaren vakmensen die je kunnen ondersteunen bij het maken van strategische beslissingen

Cijfers

Analisten besteden gemiddeld 80% van hun tijd aan het ontdekken en voorbereiden van data omdat die opgeslagen zijn in systemen of silo’s.
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier