Wie is Wietse Van Ransbeeck?

Wietse Van Ransbeeck is de CEO van CitizenLab, een platform dat lokale democratieën het digitale tijdperk binnenleidt. De start-up stelt gemeenten, regeringen en lokale gemeenschappen in staat om hun burgers te raadplegen, en op die manier de besluitvorming transparanter en collaboratiever te maken.

Zijn sleutelwoord?

Het leidmotief van Wietse is e-democratie of hoe digitale innovatie burgerparticipatie kan bevorderen en onze democratieën versterken.

Innovatie in zijn job

CitizenLab is een digitaal platform voor burgerparticipatie. Burgers kunnen er hun stem laten horen op het vlak van lokale politiek, door voorstellen in te dienen, aan discussies deel te nemen en te stemmen. De overheid kan er participatieve processen invoeren en de meningen van de burgers verzamelen om haar plannen en projecten op een democratische manier te inspireren.

Innovatie in digitale democratie is tweevoudig. Enerzijds willen we met ons platform burgerinspraak laagdrempeliger maken en meer mensen betrokken krijgen in de lokale democratie. Anderzijds biedt technologie een grootse opportuniteit om onze overheden efficiënter te maken en meer datagedreven beslissingen te nemen. De Innovative Starters Award zal ons vooral helpen bij dat laatste; we willen namelijk natuurlijke taaltechnologie (NLP) inzetten om input van burger efficiënt te vertalen naar inzichten voor besluitvorming.

Zijn recentste project

CitizenLab werkt met een ruime waaier van politieke instanties, van de kleinste gemeenten tot nationale regeringen in acht verschillende landen.

Om slechts één voorbeeld te noemen: de stad Leuven gebruikte CitizenLab onder andere om burgers mee de plannen voor de komende jaren te laten uitzetten onder de noemer ‘Maak het mee’. In slechts twee maanden tijd lieten meer dan 2.500 burgers hun stem horen door samen 2.000 voorstellen te communiceren aan het stadsbestuur. 96% van alle voorstellen kreeg ondertussen een officiële feedback van de stad.

Brussel, City of Innovators

Brussel is het hart van Europa. Voor Wietse heeft de stad met al haar politieke instellingen een immens potentieel om uit te groeien tot de meest innovatieve regio ter wereld inzake democratische vernieuwing.

De favoriete aspecten in zijn job?

Wat Wietse bijzonder waardeert in zijn job, is te kunnen samenwerken met een team van mensen die iedere dag naar kantoor komen, omdat ze zo sterk geloven in de maatschappelijke missie van CitizenLab en ervan overtuigd zijn dat hun bijdrage een verschil maakt.

Zijn parcours

Wietse studeerde handelsingenieur in Brussel, een bachelor aan de VUB en daarna een master aan de ULB. In die tijd, in 2015, ontstond het idee voor CitizenLab. Het was oorspronkelijk een project van laatstejaarsstudenten.

Samen met m’n partner Aline wilden we ideeën voor onze buurt communiceren aan onze gemeenten, maar we vonden hiervoor niet het juiste kanaal. Democratie zou meer moeten zijn dan eenmaal om de zes jaar onze stem te gaan uitbrengen, dachten we. Technologie bood een grote opportuniteit om onze democratie meer continu te maken en de kloof tussen burger en overheid te verkleinen.

Ondertussen telt het bedrijf 20 werknemers, is het erkend als Forbes 30 Under 30 voor zijn impact op democratie en werkt het met meer dan 125 lokale overheden samen.

3 tips aan Brusselse innovatoren

1) Zoek een groot maatschappelijk probleem op, in plaats van te starten met een oplossing. Innovatie komt vanuit problemen die je zelf ervaart, en waar je gaandeweg pas een antwoord op vindt. Denk niet in de eerste plaats hoeveel geld je met je product of dienst kunt verdienen, maar wel aan hoeveel levens je kan beïnvloeden indien je een antwoord vindt op dat probleem. 
2) Het uitbouwen van een sterk, complementair team is alles. Rekruteer niet enkel op basis van skillset, maar vooral op basis van cultural fit. Skills kun je aanleren, de culturele fit niet. 
3) Denk als bedrijfsleider voldoende op de lange termijn en zoek permanent naar opportuniteiten die een hefboom kunnen creëren. 

Cijfer

Sinds zijn oprichting heeft CitizenLab 250.000 burgers de kans gegeven om van zich te laten horen voor een meer participatieve en efficiëntere democratie.

 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier