Op deze pagina vind je alle juridische informatie over Innoviris.

Oprichting van het Instituut

Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het Instituut ter Bevordering van het Wetenschappelijk Onderzoek en de Innovatie van Brussel zoals gewijzigd door de Brusselse ordonnantie van 27 juli 2017 betreffende de bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun voor economische doeleinden aan ondernemingen en met ondernemingen gelijkgestelde onderzoeksinstellingen

Ordonnantie van 10 februari 2000 houdende de oprichting van een Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering

 

Opdrachten van het Instituut

Brusselse wetgeving

Wetgeving voor 2019

 • Ordonnantie van 26 juni 2003 houdende de oprichting van het Instituut ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel
 • Uitvoeringsbesluit van 21 januari 2010: O&O-projecten / Bescherming van intellectuele eigendomsrechten / proces- en organisatie-innovatie / supranationale projecten / aanwerving van hooggekwalificeerd personeel houdende de uitvoering van de ordonnantie van 26 maart 2009 ter promotoie van wetenschap, ontwikkeling en innovatie. 
 • Uitvoeringsbesluit van 9 december 2010: Innovatieve Starters

Nieuwe wetgeving vanaf maart 2019

 • Ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen
 • Ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 21 februari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met niet-economische finaliteit ten voordele van non-profitorganisaties, onderzoeksorganisaties en ondernemingen
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering  van 21 februari 2019 houdende uitvoering van de ordonnantie van 27 juli 2017 ter bevordering van onderzoek, ontwikkeling en innovatie door de toekenning van steun met economische finaliteit ten voordele van ondernemingen en onderzoeksorganisaties gelijkgesteld met ondernemingen 

Europese wetgeving

 

Statuut: administratie en de bezoldigingsregeling

 

Statuut: Pensioen

 • Koninklijk besluit van 8 maart 2007 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel
 • Koninklijk besluit van 20 december 2007 dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Instituut ter Bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel
 • Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 september 2005 waarbij het Instituut ter bevordering van Wetenschappelijk Onderzoek en Innovatie van Brussel wordt gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld door de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel van sommige instellingen van openbaar nut alsmede van hun rechthebbenden

   

Institutioneel kader

Personeelsformatie

 

Taalkader

Boekhouding en controle van de subsidies

Elektronische facturatie

Overzicht van overheidsopdrachten

Beroepsmogelijkheden

U vindt de beroepsmogelijkheden hier.

 

e-Procurement

Via deze link vindt u de e-Notification et e-Tendering platformen om respectievelijk openbare aanbestedingen te consulteren en offertes in te dienen. 

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier