Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) heeft zijn nieuw Gewestelijk Innovatieplan opgesteld, dat tevens de nieuwe RIS3 (Regional Innovation Strategy for Smart Specialisation) omvat, voor de periode 2021-2027.

Een RIS3 is een Europese geïntegreerde en territoriaal verankerde strategie voor economische transformatie, die voortbouwt op de sterke punten en de potentiële concurrentievoordelen van elke regio. Ze bepaalt de inspanningen en de richting van het gewestelijk innovatiebeleid in de programmaperiode 2021-2027. De ontwikkeling en de uitvoering van die strategie is een vereiste (ex-ante voorwaarde) van de Europese Commissie in het nieuwe EFRO-programma 2021-2027. De RIS3 biedt ook een kader voor de uitrol van andere EU-fondsen. De Commissie is dan ook van mening dat de RIS3 een centrale rol speelt in de industriële transitie door rekening te houden met aspecten zoals vaardigheden, digitalisering en de groene transitie.

Voor het BHG vormt de RIS3 ook de basis van het nieuwe Gewestelijk Innovatieplan (GIP) voor de komende zeven jaar, de periode die overeenkomt met het nieuwe, meerjarige, financieel kader van de Europese Commissie. Op basis van zijn RIS3 richt het gewest zich in de eerste plaats op een verbetering van de veerkracht en de welvaart van de Brusselse economie (duurzaamheid, kwaliteitsvolle jobs, het welzijn van de burgers). Dat gebeurt door bij te dragen aan de sociale en ecologische transitie via innovatieve oplossingen voor de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen.

Zes maatschappelijke uitdagingen voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Als we de algemene mondiale uitdagingen combineren met de huidige beleidsprioriteiten en -strategieën in het BHG, komen we tot zes maatschappelijke uitdagingen die bijzonder relevant zijn voor Brussel:

 • Klimaat & Energie

 • Optimalisering van hulpbronnen

 • Mobiliteit

 • Gezonde & duurzame voeding

 • Gezondheid & welzijn

 • Participatieve & inclusieve samenleving

 

Strategische innovatiedomeinen 

Op het snijvlak tussen de maatschappelijke uitdagingen en de sterke punten van het Brusselse OOI-ecosysteem kunnen strategische innovatiedomeinen (SID’s) worden geïdentificeerd.

Om de sterke punten van Brussel toe te spitsen op meer welvaart, veerkracht, duurzaamheid en welzijn, wordt de Brusselse RIS3 gestructureerd volgens 1 transversale SID en 5 thematische SID's.

De transversale SID moet worden beschouwd als een essentiële factor van dit GIP, die cruciaal is voor de thematische SID’s. Het heeft zijn eigen plaats in het RIS3 :

 • Geavanceerde digitale technologieën en diensten

De 5 thematische SID's vertegenwoordigen allemaal opportuniteiten op het vlak van innovatie voor de economische ontwikkeling van het BHG, met een concreet potentieel om de maatschappelijke uitdagingen mee te helpen beantwoorden. Ze zijn zo gedefinieerd dat er een zo groot mogelijke samenhang is met de innovatieve activiteiten die ze moeten stimuleren, terwijl er ook oog is voor een maximale kruisbestuiving tussen de verschillende domeinen, technologieën, disciplines en actoren.

 • Klimaat: klimaatrobuuste gebouwen en infrastructuur;

 • Een optimaal gebruik van de hulpbronnen;

 • Intelligente stedelijke stromen;

 • Gepersonaliseerde en geïntegreerde gezondheid en zorg.

 • Sociale innovatie, publieke innovatie en sociale inclusie

Wil je meer weten? Raadpleeg het volledige Gewestelijk Innovatieplan dat hieronder beschikbaar is.

 

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier