In juli 2016 heeft de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het nieuwe Gewestelijk innovatieplan 2016-2020 (GIP) goedgekeurd. Met dit plan wil Brussel de hoofdstad van de innovatie worden. Daarom heeft ook Brussel gekozen voor een slimme specialisatiestrategie: lokale krachten ondersteunen ten voordele van de Brusselaars. Het plan wil het referentiekader voor het onderzoeks- en innovatiebeleid en een hefboom voor socio-economische ontwikkeling vormen en tevens het welzijn van de Brusselaars bevorderen.

Het GIP is het resultaat van een breed participatief proces. Meer dan 200 mensen uit verschillende geledingen werden geraadpleegd: ondernemingen, hogescholen en universiteiten, (gewestelijke) openbare instellingen, vertegenwoordigers van de andere Belgische Gewesten en Gemeenschappen, beroepsverenigingen, het middenveld, enz. Deze participatieve aanpak zorgt voor een draagvlak binnen het Brusselse onderzoeks- en innovatie-ecosysteem.

Het resultaat van deze oefening is een synthetisch plan dat gestructureerd is volgens 4 transversale, strategische assen:

  • De innovatieketen verbeteren
  • Nieuwe vormen van innovatie en nieuwe innovatie-actoren steunen
  • De communicatie en de sensibilisering rond het GIP verbeteren
  • Een breder participatief en efficiënt bestuur van het GIP verzekeren

Binnen het plan wordt er bijzondere aandacht besteed aan 3 strategische speerpuntdomeinen die de krachten van het Gewest weerspiegelen. Deze domeinen kunnen ook hefbomen creëren voor het welzijn in Brussel.

  • Gezondheid – Gepersonaliseerde geneeskunde
  • Milieu – Groene economie
  • ICT – Digitale economie

Documenten:

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
© 2021 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.