De website van Innoviris werd in februari 2019 gelanceerd. Tijdens het ontwikkelen van de website heeft Innoviris de ordonnantie van 8 december 2016 over de vereisten inzake toegankelijkheid van websites en mobiele apps van de gewestelijke openbare instanties en de gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest toegepast.

De meeste maatregelen die de Web Content Accessibility Guidelines 2.1 niveau AA oplegt, zijn al van toepassing op de website van Innoviris. Innoviris zal het nodige doen om uiterlijk tegen 23 september 2019 aan alle verplichtingen te voldoen.

Gebruikers van de website krijgen de mogelijkheid via een contactformulier hun mening te geven over de toegankelijkheid.

Teksten

De website van Innoviris is toegankelijk in drie talen (Nederlands, Frans, Engels).

Het taalgebruik is eenvoudig en duidelijk. Elke afkorting wordt op elke nieuwe pagina van de site uitgelegd. De gebruikte lay-out is degene die in de tekstverwerker is voorzien. Als de gebruiker iets moet doen, dan is dat altijd beschrijvend opgesteld, zonder te verwijzen naar een kleur of een plaats van een element op de website.

De pagina's van de site zijn duidelijk gestructureerd door:

 • Het gebruik van echte titels
 • Het formuleren van relevante titels die informatie geven
 • Het gebruik van echte lijsten met opsommingstekens of nummers

Links

Links zijn te onderscheiden door het gebruik van een andere kleur dan de kleur van de rest van de tekst. Ze worden ook onderlijnd.

Afbeeldingen

Decoratief beeldmateriaal wordt genegeerd door een schermlezer.

Momenteel bevat de website van Innoviris vrijwel geen complexe of informatieve beelden. Innoviris zal de nodige maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat vóór de deadline van 23 september 2019 bij dit soort afbeeldingen een tekstalternatief of een vervangende tekst komt.

Audio

De website van Innoviris bevat geen audio-inhoud, behalve in de video's (zie informatie hieronder).

Video

Video's met andere informatie dan de informatie die in tekstvorm beschikbaar is, worden ondertiteld in de taal van de video en indien nodig in een tweede taal.

Momenteel is de videospeler "embedded", wat niet strookt met de verplichtingen van het Gewest inzake toegankelijkheid. Er komt een alternatief: een afbeelding met daarbij de knop "Play" zal in de pagina van de website geïntegreerd worden. Door op de knop te klikken zal de gebruiker een tweede venster met een volledige videospeler openen. De video zal niet automatisch starten.

Tabellen

Er zijn momenteel geen tabellen gepland op de site.

Formulier

Een digitalisering van de administratieve procedure voor de opvolging van de dossiers (vanaf het indienen een dossier tot de betaling van de financiële steun) is gepland vanaf 2019, via het platform IRISbox.brussels.

Dit dienstenplatform, ontwikkeld door het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest, wordt momenteel afgestemd op de verordening inzake digitale toegankelijkheid. Het respecteert nu reeds bepaalde principes, zoals toegankelijkheid via mobiele toestellen, eenvoud, reactiesnelheid en hulp bij het invoeren. Andere punten worden nog aangepast, zoals de technische nomenclatuur en het gebruik van roosters/tabellen.

Meer informatie is beschikbaar op het portaal IRISbox of via de servicemanager daarvan: Bastien Van Aelst - bvanaelst@cirb.brussels.

Andere webformulieren op de Innoviris-website worden zo ontwikkeld dat ze voor iedereen toegankelijk zijn.

Vormgeving

De kleuren die op de website gebruikt worden, maken deel uit van de huisstijl van Innoviris.

Als hoofdkleur werd gekozen voor een donkerblauw dat goed contrasteert met het wit dat voor tekstpagina's wordt gebruikt.

Het gekozen lettertype is afgestemd op gebruik op het web. De teksten zijn niet uitgevuld, cursief en andere frivole lettertekens zijn vermeden.

Aanpasbare inhoud

De website van Innoviris past zich aan het scherm van de gebruiker aan. Verdere ontwikkeling is gepland zodat de gebruiker tot minimaal 200% kan inzoomen.

De website van Innoviris is responsief op tablets en smartphones.

Verdere ontwikkeling is gepland tegen uiterlijk 23 september 2019, zodat de gebruiker de spaties tussen letters, woorden, regels en paragrafen zal kunnen wijzigen zonder informatie te verliezen.

Er is gekozen voor het gebruik van knoppen om problemen in verband met bewegingsdetectie te voorkomen.

Gebruik van de website op toetsenborden

Het gebruik van de site via een toetsenbord voldoet aan de opgelegde normen, maar moet na de lancering van de site nog worden afgerond.

Storende elementen

De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid om beweging op de website stil te leggen.

 • De banner op de startpagina scrolt niet automatisch, maar via de pijltoetsen
 • De kalender die toegankelijk is op de startpagina, wordt alleen bijgewerkt als de gebruiker de pagina vernieuwt.
 • De fotogalerij scrolt niet automatisch. De gebruiker moet gebruik maken van de pijlen naast de eerste afbeelding.
 • Op de website van Innoviris zijn geen time-outs of pop-ups ingebouwd.

Wegwijs op de site

De navigatie op de website is coherent en bij elke stap zichtbaar.

Op de startpagina bevindt zich bovenaan de pagina een eenvoudige navigatiebalk. Een volledige sitemap staat onderaan de pagina.

Tijdens het navigeren is de weg die de gebruiker volgt op twee manieren te zien:

 • Een kruimelpad bovenaan de pagina
 • Meer gedetailleerde navigatie per hoofdstuk in de vorm van tekst aan de linkerkant

De gebruiker kan dankzij de gebruikte contrasterende kleur te allen tijde terug naar de hoofdnavigatie.

De gebruiker kan via twee verschillende wegen toegang krijgen tot de financieringsprogramma's:

 • Een zoekmodule die op de startpagina wordt weergegeven
 • Het luik "Ontvang financiële steun" in de hoofdnavigatie.

De zoekmodule is nog niet afgestemd op de verplichtingen maar wordt aangepast.

In de tussentijd zal de gebruiker de informatie eveneens kunnen vinden via de pagina "Ontvang financiële steun".

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier