De Brusselse economische transitie is uit de startblokken is geschoten.

Waarom een nieuwe strategie?

Hoe kunnen we een antwoord bieden op de behoeften van de Brusselse burgers op het vlak van middelen en diensten en tegelijk rekening houden met de huidige maatschappelijke en ecologische uitdagingen? In deze crisistijd moeten we onze productie- en consumptiemodellen omdenken opdat ze op een duurzame manier de vitale functies van ons Gewest kunnen waarborgen. Op dezelfde manier moeten onze ondernemingen hun economische modellen geleidelijk aan onder de loep nemen om zich aan te passen aan dat nieuwe gegeven.

Met de lancering van Shifting Economy zet het Brussels gewest zijn transitie verder naar een

  • koolstofvrije,
  • regeneratieve,
  • circulaire,
  • sociale,
  • democratische,
  • en digitale economie!

Doelstelingen van de strategie

De strategie wordt gedragen door de regering van Minister-President Vervoort en de kabinetten Trachte, Maron en Smet en hun administraties en heeft als doel alle Brusselse economische actoren te begeleiden opdat ze vanuit ecologisch en sociaal oogpunt veerkrachtiger zouden worden. In 2030 zullen de meeste bedrijven betrokken zijn bij de transitie. Shifting Economy wil nieuwe economische opportuniteiten creëren die zorgen voor lokale en kwaliteitsvolle werkgelegenheid.   

Innovatie voor Shifting Economy

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (OOI) is natuurlijk ook een onmisbaar instrument om in te spelen op de huidige ecologische en maatschappelijke uitdagingen. Om de ecologische en solidaire transitie van het Gewest tot stand te brengen, moeten we immers anders gaan denken en gaan handelen, nieuwe oplossingen en productielogica's verkennen en uitproberen en nieuwe economische modellen ontwikkelen. Nieuwe technologieën en processen maken deel uit van de oplossing om een antwoord te bieden op de sociale en ecologische uitdagingen.

Om die uitdagingen aan te gaan, stelt het Gewest voor om voor de ondernemingen innovatietrajecten (Innovation Journey) te ontwikkelen rond prioritaire thema’s: digitalisering, circulaire economie en sociale innovatie. Innoviris, de gewestelijke publieke organisatie die onderzoek en innovatie financiert en begeleidt, zal deze innovatietrajecten ontwikkelen om innovatie te stimuleren, net als de creatie van economische activiteiten die het vanuit ecologisch en sociaal oogpunt goed doen, van bij de ideevorming tot de commercialisering ervan.

Innovatie staat ook centraal in de problematiek van de valorisatie van de lokale hulpbronnen. Net als het hout uit het Zoniënwoud kunnen andere lokale hulpbronnen duurzaam worden omgezet in grondstoffen. De economische actoren zullen aangemoedigd worden om te innoveren in het gebruik van afvalstromen van lokale hulpbronnen, met name door de oproep van Innoviris 'Circular Innovation - re-use & recycle' voor projecten voor ‘stedelijk afval’ (AMAT2).

Terwijl de digitalisering een essentiële voorwaarde is voor de ondernemingen van vandaag en morgen, is het Gewest van plan een versnelling hoger te schakelen en in Brussel een excellentiepool te ontwikkelen om de nieuwe technologieën ten dienste te stellen van de economische transitie. Zo kunnen de projecten die expertise vergen, met name op het gebied van artificiële intelligentie, High Performance Computing of cybersecurity, rekenen op de hulp van de Brusselse European Digital Innovation Hub (EDIH), met een test before invest-dienst, advies over financiering en internationale expertise. De follow-up van het EDIH-project zal worden uitgevoerd door het volledige publieke innovatie-ecosysteem, namelijk Innoviris, hub.brussels en finance&invest.brussels (DIGI7).

Klik hier voor meer info!

 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier