Hergebruik van materialen, investeringen in de vermindering van het energieverbruik, aankoop van lokale en duurzame producten, koolstofvrije mobiliteit, duurzame tewerkstelling en oprichting van coöperatieven … Steeds meer Brusselse ondernemingen omarmen de economische transitie. En het Brussels Gewest wil die dynamiek veralgemenen! Voor de derde editie van de ‘Shifting Economy Week’ zullen de actoren die van Brussel de hoofdstad van de transitie maken in de kijker worden gezet via een veertigtal evenementen. 

 

Bedrijfsbezoeken, workshops, conferenties, debatten ... van 16 tot 23 november vinden in het Brussels Gewest maar liefst veertig evenementen plaats rond de economische transitie, tijdens deze derde editie van de ‘Shifting Economy Week’. Deze editie gaat uit van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel, hub.brussels en Innoviris en wordt georganiseerd in samenwerking met UCM, UNIZO en BECI. 

De week staat in het teken van drie thema’s: handel en duurzame voeding, circulaire economie en sociaal en democratisch ondernemerschap. Die thema’s staan centraal in Shifting Economy, de Brusselse strategie voor economische transitie. 

Hoe waag je je aan de transitie? Welke initiatieven zijn innovatief? Welke economische kansen biedt de transitie? Welke hulp en ondersteuning is er beschikbaar om de transitie te verwezenlijken? Ondernemers, bedrijfsleiders en burgers worden uitgenodigd om een week lang te ontdekken hoe Brussel zich positioneert als de hoofdstad van de economische transitie. 

Om zijn economie te ondersteunen en tegelijk de klimaat- en sociale uitdagingen aan te gaan, heroriënteert het Brussels Gewest sinds 2019 al zijn economische instrumenten. Die gewestelijke dynamiek krijgt concreet gestalte via financieringsmaatregelen van Brussel Economie en Werkgelegenheid, Leefmilieu Brussel en finance&invest.brussels, begeleidingsmaatregelen van hub.brussels, huisvestingsmaatregelen van citydev.brussels of de Haven van Brussel, en financiering voor onderzoek en innovatie van Innoviris. Al die gewestelijke economische hefbomen hebben de transitie nu in hun praktijken geïntegreerd. Vanaf 2024 worden de meeste Brusselse steunmaatregelen trouwens verhoogd voor ondernemingen in transitie. 

De slotdag op 23 november, een plenaire sessie in Les Ateliers des Tanneurs, biedt de gelegenheid om gerenommeerde sprekers en inspirerende ondernemers te ontmoeten, deel te nemen aan verschillende thematische workshops en meer te weten te komen over en begeleid te worden bij alle mogelijkheden voor financiële en andere steun voor de transitie.  

 

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek:

Voortaan worden alle economische instrumenten van Brussel geheroriënteerd naar de transitie, met andere woorden naar een economie die zorg draagt voor zowel de Brusselaars als het klimaat. Ondanks de gezondheids- en energiecrisissen is het Gewest erin geslaagd om zich uit te rusten met instrumenten ter ondersteuning van ondernemers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor de uitdagingen van onze tijd en tegelijkertijd economische kansen voor zichzelf creëren. Dankzij de administraties en de partners UCM, UNIZO en BECI ben ik ervan overtuigd dat de transitie stevig verankerd is in Brussel. Deze Shifting Economy Week is een gelegenheid om het hele economische ecosysteem van de transitie in de kijker te zetten en een reeks vragen te beantwoorden van degenen die zich aan de transitie willen wagen.

 

Isabelle Grippa, CEO van hub.brussels: “De ondernemingen hebben niet op ons gewacht om deel te nemen aan de transitie en het verheugt ons om te zien dat meer en meer van hen deze aspecten van duurzaamheid en maatschappelijke impact integreren in de krijtlijnen van hun projecten. Bij hub.brussels geloven we dat de economie in dienst moet staan van het welzijn van de Brusselaars, en niet omgekeerd. En we doen er alles aan om die ondernemingen te begeleiden bij hun transitie, ongeacht hun sector. Deze week organiseren we met name evenementen over handelszaken en duurzame voeding, creatieve industrieën en sociaal en democratisch ondernemerschap.” 

 

Stefaan Sonck Thiebaut, algemeen directeur van Innoviris:

Onderzoek en innovatie spelen een cruciale rol om onze economie veerkrachtiger en duurzamer te maken. Om ondernemingen optimaal te ondersteunen tijdens hun innovatietraject, heeft Innoviris het concept ‘Innovation Journey’ gelanceerd rond de thema’s digitale technologieën, circulaire economie en sociale innovatie. De Innovation Journeys bundelen de programma’s van Innoviris met steunmaatregelen en financieringsinstrumenten van tien partners binnen het Brusselse ecosysteem, met als doel om die maatregelen efficiënt op elkaar af te stemmen en de toegang te vergemakkelijken. Samen met de ondernemingen willen we Brussel uitbouwen tot een leider in innovatie ten dienste van de economische transitie.

 

Stéphanie Sauvage, algemeen directeur van Brussel Economie en Werkgelegenheid: “De Shifting Economy Week is een belangrijk evenement op de gewestelijke agenda geworden om naar uit te kijken. Tijdens de bedrijfsbezoeken en andere evenementen worden belangrijke thema’s behandeld vanuit verschillende invalshoeken en in verschillende formats. De organisatie van de Shifting Economy Week staat symbool voor de manier waarop Brussel Economie en Werkgelegenheid wil inspelen op de grote uitdagingen van de toekomst, met een steeds grotere complementariteit en transversaliteit. Als coördinerende en organiserende administratie is Brussel Economie en Werkgelegenheid verheugd over de vele vruchtbare partnerschappen die ook dit jaar weer werden opgezet om een concreet antwoord te bieden op de bekommernissen van de Brusselse ondernemers.” 

 

Barbara Dewulf, adjunct-directrice-generaal van Leefmilieu Brussel:

Dankzij Shifting Economy draagt onze economie bij aan de Brusselse doelstelling om tegen 2050 koolstofneutraal te zijn. Leefmilieu Brussel helpt, als partner van de economische actoren en als overheidsinstantie, bij deze transitie en geeft het goede voorbeeld, met name door een strategie van duurzame en innovatieve overheidsopdrachten te implementeren. Het label ‘Ecodynamische Onderneming’ stimuleert en beloont ondernemers in het Brussels Gewest die actie ondernemen om hun milieu-impact te verminderen.

 

UCM: “De bedoeling van deze week is om de ondernemers in onze hoofdstad, die geïnteresseerd zijn in de economische transitie, van heinde en verre te bereiken. Dankzij de gezamenlijke inspanningen van de overheidsinstanties, de bijdragers en de sociale partners is het programma van de week afgestemd op de verwachtingen en de beschikbaarheid van de verschillende beroepen die het economische weefsel van Brussel vormen. Deelnemen aan de Shifting Economy Week is ongetwijfeld een van de beste manieren om te vertrekken met concrete tips en een uitgebreid adressenbestand om elke onderneming duurzamer te maken.” 

 

Annick Hernot, voorzitter van BECI:

De Brusselse ondernemers en BECI wensen met hun deelname aan de Shifting Economy Week de visie van de Brusselse regering voor een economische en duurzame transitie te onderschrijven, een visie die trouwens nauw aansluit bij de bredere ambities van Europa om ondernemingen te stimuleren om milieu-, sociale en bestuurscriteria – zeg maar een ESG-beleid – mee te nemen in de strategie en rapportering van de onderneming. Het is van groot belang dat ook kmo’s zich voorbereiden op een goede ESG-rapportage en dus een bijdrage leveren aan de economische transitie. De visie onderschrijven wij, maar bij de concretisering van de transitie moet rekening worden gehouden met de economische realiteit en de materiële en technologische mogelijkheden van vandaag en morgen om de doelstellingen te bereiken.

 

UNIZO: “Kmo’s spelen een cruciale rol in de Brusselse economie. Met meer dan 115.000 kmo’s in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen ze de overgrote meerderheid van de ondernemingen in Brussel. Door hun flexibiliteit, hun vermogen om te innoveren en zich aan te passen, en hun nabijheid tot de lokale gemeenschappen spelen ze een sleutelrol in de economische transitie naar een milieuvriendelijker, inclusiever en duurzamer model. De week van de economische transitie is een gelegenheid om de ‘Shifting Economy’-strategie onder de aandacht te brengen en informatie te verstrekken over de voordelen en hefbomen van deze transitie. We geloven dat het van vitaal belang is om alle actoren van de Brusselse economie te bereiken, omdat het succes van deze gewestelijke strategie niet zonder hen kan worden bereikt.” 

 

 

 Lees meer over het programma van de Shifting Economy Week en in het bijzonder over de slotdag op 23 november, een plenaire sessie in Les Ateliers des Tanneurs. 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier