Wil je een innovatief onderzoeks- of ontwikkelingsproject opzetten en daarbij een beroep doen op de expertise van Vlaamse of Waalse onderzoeksinstellingen of bedrijven? Ontdek dan hoe je financiële steun kan aanvragen via de projectoproepen van de Vlaamse speerpuntclusters en strategische onderzoekscentra (SOC’s) of de Waalse competitiviteitspolen.

Clusterorganisaties faciliteren een netwerk van bedrijven - actief in een bepaald domein - die door middel van onderlinge samenwerking en samenwerking met kennisinstellingen hun competitiviteit wensen te verhogen. In Vlaanderen zijn dit de speerpuntclusters en in Wallonië zijn dit de competitiviteitspolen.

Binnen de Vlaamse SOC’s  en speerpuntclusters kan een Brusselse onderneming o.a. deelnemen aan een Interdisciplinair Coöperatief Onderzoek (ICON) project. In dit projecttype wordt er nieuwe kennis ontwikkeld, die praktisch toegepast kan worden en zo bijdraagt tot economische en eventueel ruimere maatschappelijke toegevoegde waarde door een ad hoc en evenwichtig samengesteld consortium van één of meerdere onderzoeksorganisaties en minstens twee onderling onafhankelijke Vlaamse ondernemingen.

De Vlaamse Strategische onderzoekscentra (SOC):

De Vlaamse speerpuntclusters:

 • Catalisti (Speerpuntcluster Chemie en Kunststoffen)
 • SIM (Strategisch Initiatief Materialen in Vlaanderen)
 • Flux50 (Vlaamse energiecluster)
 • VIL (het Vlaams Innovatieplatform voor de Logistieke sector)
 • Flanders' FOOD (Speerpuntcluster voor de agrovoedingsindustrie)
 • Blauwe Cluster (Speerpunt cluster voor de ontwikkeling en bevordering van economische activiteiten op zee)

De Waalse competitiviteitspolen:

 • Logistics in Wallonia (Mobiliteit en transport: Logistiek)
 • Skywin (Mobiliteit en transport: Lucht-en ruimtevaart)
 • Greenwin (Milieu en duurzame ontwikkeling: Groene chemie en duurzame materialen
 • Biowin (Voeding en gezondheid: Biotechnologieën in de gezondheidssector)
 • Wagralim (Voeding en gezondheid: Agro-industrie)
 • Mecatech (Transversale technologieën: Mechanical engineering)

 Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je hebt een bedrijf met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Je bent van plan om samen met R&D partners uit Vlaanderen of Wallonië een project in te dienen voor de oproep van een competitiviteitspool, speerpuntcluster of SOC.
 • Je R&D project beoogt de ontwikkeling, afwerking of implementatie van een innovatief product, proces of dienst.
 • Je project kan een gunstige impact hebben op de economie, de werkgelegenheid en/of de duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je kan een deel van de kosten van het project dragen.
 • Je hebt je verplichtingen voor voorgaande steun van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vervuld.

De procedure in 3 stappen?

 • Dien, samen met de andere interregionale partners, je aanvraag in tijdens de projectoproep van de competitiviteitspool, speerpuntcluster of SOC van jouw keuze , inclusief het aangepaste luik voor Innoviris.
 • Innoviris gaat na of je aan de toelatingscriteria voldoet. Nadien wordt de evaluatie samen met de desbetreffende speerpuntcluster, soc of competitieviteitspool en financieringsagentschappen (VLAIO of DGO6) georganiseerd .
 • Als je project een positieve evaluatie heeft ontvangen, kan je als Brusselse partner financiële steun verkrijgen bij Innoviris

Goed om te weten

 • Houd de website in de gaten voor de (ICON)projectoproepen van de speerpuntclusters, SOC’s  en competitiviteitspolen.
 • Neem als Brusselse partner voor de beoogde indiening en samenwerking  contact op met Innoviris voor meer details en de mogelijkheden.
 • Na je subsidieaanvraag via Innoviris ontvang je binnen 2 uur een bevestiging van je aanvraag. Als je geen bevestiging ontvangt, moet je in ieder geval contact met ons opnemen. 
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier