Deze beleidsnota's zijn het resultaat van onderzoek dat gedurende drie of vier jaar is uitgevoerd als onderdeel van verschillende thematische oproepen in het kader van het programma Prospective Research for Brussels (PRB/ex-Anticipate). Hun doel is bij te dragen tot het publieke debat over belangrijke kwesties en nieuwe perspectieven aan te reiken.

PRB-onderzoek wil voorstellen aanbieden om de planeet en onze leefwereld te verbeteren, door de complexiteit ervan behapbaar te maken, door licht te werpen op het functioneren van onze maatschappij en de levensomstandigheden van de Brusselaars, en door het ontwerp van nieuwe technieken, infrastructuren, instellingen, enz. mogelijk te maken.

Echter, ondanks de zoektocht naar positieve effecten op het materiële en fysieke welzijn van de mens, creëert de wetenschap soms nieuwe risico's, ethische dilemma's of controverses. Daarom, net zoals het recente onderzoeks- en innovatiebeleid van de Europese Unie onderzoekers vraagt om verantwoord onderzoek te doen (door rekening te houden met deze inherente risico's en dilemma's), is het belangrijk dat de actoren die gebruik maken van de resultaten van dit onderzoek deze verantwoordelijkheid  evenzeer uitdragen, om ervoor te zorgen dat wetenschappelijke bijdragen en maatschappelijke kwesties op één lijn worden gebracht tussen onderzoeksinstellingen, politici en overheidsdepartementen.

Omwille hiervan vragen we dat de onderzoeksresultaten van deze beleidsnota’s met diezelfde zin voor verantwoordelijkheid worden gebruikt.

 

Andere thematieken

Economie en tewerkstelling

Gezondheid

Grondstoffen en de circulaire economie

Huisvesting en woonmarkt

Infrastructuur en handel

Leefmilieu

Mobiliteit

Smart City

Transversaal beleid

Welzijn en samenleving

 

 

Deze lijst bevat enkel gegevens vanaf 2018. Heb je informatie nodig over projecten die voor 2018 werden afgerond? Raadpleeg onze activiteitenverslagen of neem contact op met Emmanuelle Pottier (Prospective Research) of  Xavier Hulhoven (Co-Creation).

Brussels, City of Innovators

Maak kennis met onze Innovators! Dankzij de steun van Innoviris, hun competenties, energie en ideeën dragen ze bij tot de ontwikkeling van het Gewest en maken ze de toekomst van Brussel!
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier