Draagt je academisch onderzoeksproject bij tot de expertise over de stedelijke complexiteit van Brussel en de valorisatie ervan in onze samenleving? Is toekomstgericht onderzoek jouw stokpaardje? Ontdek hoe wij je kunnen helpen om de toekomst van Brussel vorm te geven.
De projectoproep Prospective Research 2022 is gesloten. De volgende editie wordt in het najaar van 2023 gelanceerd.

"Bouwen aan het Brussels Gewest van morgen zonder de beperkingen van gisteren: het overwinnen van socio-technische lock-ins", dat is het thema van de nieuwe projectoproep Prospective Research 2023. Deze thematiek is verankerd in de huidige Brusselse context en stelt de sociotechnische barrières van onze samenleving in vraag met als doel beleidsmakers verschillende scenario’s aan te reiken om deze barrières het hoofd te bieden. Deze oproep wil het Brussels Hoofdstedelijk Gewest helpen nadenken over hoe de actuele hindernissen weggewerkt moeten worden. Het doel is een inclusieve samenleving op te bouwen, niet alleen inzake sociale cohesie, mobiliteit, huisvesting, openbare diensten, onderwijs, cultuur en toegang tot zorg, maar ook inzake andere werkterreinen. Zo willen we de grote sociale, economische en ecologische uitdagingen aanpakken waarmee het gewest wordt geconfronteerd.

Op woensdag 9 november 2022 van 9.30 tot 12.00 uur organiseren we een hybride infosessie (ter plaatse en Teams) bij Innoviris, op 3de verdieping. We lichten de oproep toe en antwoorden op jouw vragen.
Schrijf je hier in (verplicht). Je ontvangt de link Teams de dag voor de infosessie.

 

Wanneer kom je in aanmerking?

 • Je bent onderzoeker in humane of exacte wetenschappen en bent minstens in het bezit van een masterdiploma.
 • Je maakt deel uit van een team van meerdere multidisciplinaire onderzoekers
 • De promotor heeft de titel van professor, is een erkend onderzoeker of onderzoeksverantwoordelijke in een onderzoeksinstelling.
 • Je project
  • draagt bij tot nieuwe kennis over het prioritaire thema voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;
  • getuigt van degelijk toekomstgericht onderzoek;
  • besteedt voldoende aandacht aan de regionale valorisatie van het onderzoek.
 • De onderzoekinstelling moet zijn verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende steun hebben volbracht.

Meer informatie over de ontvankelijkheidsvoorwaarden vind je in het reglement.

De procedure in 2 stappen?

 • Dien voor 12 janurari 2023 om 12 uur ('s middags) je volledig project outlinevoorstel in via het formulier. .
 • Als je project ontvankelijk is, zal het  beoordeeld worden door een jury van academische experts, specialisten in prospectief onderzoek, vertegenwoordigers vanInnoviris

In ons reglement vind je een gedetailleerde beschrijving van het thema van de oproep 2023 terug, evenals de ontvankelijkheids- en evaluatiecriteria, de subsidiabele kosten voor je budget en de volledige procedure.

 

Goed om te weten

Projecten moeten worden ingediend door de betrokken academische instanties. Neem zeker contact op met je Tech Transfer of R&D departement voor meer informatie.

De financiële steun dekt de kosten van een project van maximum 3 jaar.

Inspiratie nodig bij het schrijven van je beleidsaanbevelingen of policy brief? Laat je inspireren door je voorgangers

Contacteer Emmanuelle Pottier voor meer informatie.

 
BestandExtensieGrootte
Reglement en themapdf952.01 KB
Formulierdoc237 KB
Fiche onderzoeksorganisatiedocx78.8 KB
Budgetxlsx11.56 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier