Financiering om de relevantie, levensvatbaarheid en geschiktheid van je sociaal innovatief project na te gaan
 

Wil je de haalbaarheid valideren van een nieuw en sociaal innovatief product, dienst of proces dat beantwoordt aan een duidelijk vastgestelde sociale behoefte?

Wat je missie of domein ook is, ontdek hoe je gebruik kan maken van een subsidie die 100% van je budget dekt. Innoviris voorziet een budget van 1 000 000 euro voor het PYSI-programma voor het Brussels Gewest.

Je kan je werkhypothesen ook aftoetsen bij deskundigen in het veld. Dien je aanvraag in voor 16 maart 2023, 14 uur.

Kom je in aanmerking?

  • Je onderneming oefent al of een gedeelte van haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
  • Je bent een sociale en democratische onderneming
  • Je project beoogt de haalbaarheid van een nieuw sociaal innovatief product/proces/dienst te valideren, evenals de economische levensvatbaarheid ervan en het potentieel om tegemoet te komen aan een sociale behoefte. Je project is in staat een gunstige invloed uit te oefenen op het Gewest vanuit sociaal, milieugericht en/of ecosysteemgericht oogpunt.
  • Je kan aantonen dat de financiering een stimulerend effect heeft op de uitvoering van je werkprogramma
  • Je hebt voldaan aan je verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende subsidies

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn beschreven in het onderstaande reglement.
 

De procedure in 3 stappen?

  • Dien je aanvraag in via een formulier (zie hieronder) binnen de opgelegde termijn. 
  • Als je aanvraag in aanmerking komt, word je opgeroepen om je dossier voor te stellen aan een jury.
  • Als je een positieve evaluatie krijgt van de jury, wordt je project gefinancierd.

 

De procedure wordt toegelicht in het formulier onderaan deze pagina. 

 

Goed om te weten

 

  • Financieringsgraad van 100% in de vorm van de minimissteun.
  • Ontdek hier de gefinancierde projecten in 2021.

Vragen?

Raadpleeg hier de veelgestelde vragen.

 

 

BestandExtensieGrootte
Aanvraagformulier docx140.38 KB
Voorlopig budgetxlsx13.73 KB
Reglement PYSIdocx44.5 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier