Wil je de haalbaarheid valideren van een nieuw en sociaal innovatief product, dienst of proces dat beantwoordt aan een duidelijk vastgestelde sociale behoefte? Wat je missie of domein ook is, ontdek hoe je gebruik kan maken van een subsidie die 100% van je budget dekt. Innoviris voorziet een budget van 1 000 000 euro voor het PYSI-programma voor het Brussels Gewest. Je kan je werkhypothesen ook aftoetsen bij deskundigen in het veld.

Kom je in aanmerking?

 • Je onderneming oefent al of een gedeelte van haar activiteiten uit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
 • Je bent een sociale en democratische onderneming
 • Je project beoogt de haalbaarheid van een nieuw sociaal innovatief product/proces/dienst te valideren, evenals de economische levensvatbaarheid ervan en het potentieel om tegemoet te komen aan een sociale behoefte. Je project is in staat een gunstige invloed uit te oefenen op het Gewest vanuit sociaal, milieugericht en/of ecosysteemgericht oogpunt.
 • Je kan aantonen dat de financiering een stimulerend effect heeft op de uitvoering van je werkprogramma
 • Je hebt voldaan aan je verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende subsidies

De voorwaarden om in aanmerking te komen zijn beschreven in het onderstaande reglement.
 

De procedure in 3 stappen?

 • Download het formulier beschikbaar in de toolbox onderaan deze pagina.
 • Dien je aanvraag in via e-mail adhv het formulier vóór 30/11 om 14 uur
 • Als je aanvraag in aanmerking komt, word je opgeroepen om je dossier voor te stellen aan een jury.

De procedure wordt toegelicht in het formulier onderaan deze pagina. 

Goed om te weten

 • Financieringsgraad van 100% in de vorm van de minimissteun.
 • Ontdek hier de gefinancierde projecten in 2021.
 • Na je subsidieaanvraag ontvang je binnen 2 uur een bevestiging van je aanvraag. Als je geen bevestiging ontvangt, moet je in ieder geval contact met ons opnemen. 

Vragen?

Heb je denfosessie over sociale innovatie bij onze partner Coopcity gemist ? Onze adviseur Mathilde geeft je graag verdere toelichting.

Prove Your Social Innovation maakt deel uit van Innovation Journey

BestandExtensieGrootte
Voorlopig budgetxlsx13.73 KB
Reglement PYSIdocx46.06 KB
Aanvraagformulierdocx149.86 KB
FAQdocx21.03 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier