Ethiek van burgerparticipatie, is iedereen echt mee?

De participatie van burgers geeft onderzoekers, innovatoren maar ook overheden een beter inzicht in de diverse sociale en maatschappelijke behoeften wanneer nieuwe oplossingen worden ontwikkeld.

De EU heeft met het kersverse Horizon Europe kaderprogramma haar onderzoeks- en innovatiebeleid compleet hertekend, met een sterke klemtoon op dit soort publieke participatie.

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest brengt Innoviris deze visie in de praktijk in tal van onderzoeks-en innovatieprojecten waarbij burgers actief worden betrokken: als eindgebruikers in testpopulaties in programma’s zoals Experimental Platforms, als burgerwetenschappers in het Prospective Research programma of als veld-experten die ondersteuning bieden bij de selectie en evaluatie van de projecten in het Co-Creation programma.  

Participatieprocessen moeten echter ethisch verantwoord zijn om de integriteit van het onderzoek te waarborgen en onbevooroordeelde, rigoureuze resultaten te behalen. Hoe selecteer je bijvoorbeeld de burgers, welke verwachtingen kan en mag je scheppen naar hen toe, hoe bescherm je hun privacy en integriteit, hoe vermijd je bijvoorbeeld de oververtegenwoordiging van bepaalde groepen burgers ?  Sinds januari 2020 neemt Innoviris daarom deel aan het Europees PRO-Ethics project, samen met andere Europese financieringsagentschappen en internationale experten.  Binnen het project worden real-life proefprojecten uitgevoerd met het uiteindelijke doel een ethisch kader voor participatie uit te werken.

Voor Innoviris werd in de eerste fase van het PRO-Ethics project de burgerjury binnen  het Co-Creation programma  onder de loep genomen. In Co-Creation worden via projecten als Vilco en Citizendev oplossingen ontwikkeld die de stedelijke veerkracht vergroten. Burgers helpen sinds 2018 mee met de evaluatie en selectie van projecten.

Uit de voorlopige resultaten blijkt een sterke behoefte te bestaan aan een gemeenschappelijke ethische basis wanneer burgers en andere belanghebbenden worden betrokken bij onderzoek en innovatie.

Via deze link kun je de video over de opstart en het werk van de burgerjury bekijken, in samenwerking met Confluences (het vroeger Centre d’Appui Co-creation) #fundedbyinnoviris

Consulteer de policy brief hieronder in bijlage voor uitgebreide informatie.

Photo gallery

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier