De beleidsaanbevelingen van Prospective Research onderzoeksprojecten zijn gepresenteerd. Ze bekijken de  stedelijke complexiteit van Brussel door het prisma van wetenschappelijk onderzoek, waarmee academische onderzoekers enerzijds anticiperen op de toekomst en anderzijds solide aanbevelingen aan politieke beleidsmakers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest doen.

Hiervoor financiert het Innoviris onderzoeksprogramma Prospective Research projecten in humane, exacte en toegepaste wetenschappen. Onze aftermovie biedt een blik achter de schermen van de  jaarlijkse presentatie van projecten die werken aan de sociale, ecologische en economische transitie van de regio

Van abstract tot concreet

De aan het Brussels Parlement gepresenteerde onderzoeksprojecten bestreken een breed scala aan onderwerpen in het kader van drie belangrijke onderzoeksthema's dit jaar: maatschappelijke participatie en burgerschap, gezondheid en milieu en de circulaire economie. Onderzoekers van verschillende universiteiten, centra en disciplines werkten samen en presenteerden de resultaten en aanbevelingen van hun onderzoek naar het verband tussen gezondheid en groene ruimte, jonge NEET's (noch aan het werk, noch in het onderwijs, noch in opleiding) en de praktijken, identiteiten en overtuigingen van jonge moslims in Brussel, consumptie- en ontwikkelingsmodellen van de circulaire economie en functionaliteit, luchtverontreiniging in woonhuisventilatiesystemen, burgerschapsonderwijs en leren over democratisch debat, of Brussel als intelligente stad en het waarborgen van burgerparticipatie.  

Jaarlijks presenteren de betrokken onderzoekers hun beleidsaanbevelingen aan het Brussels Parlement en gaan ze in interactie tijdens thematische rondetafels. Een vrij unieke gelegenheid waarbij de dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek en onze samenleving gedynamiseerd wordt en waarbij toegepaste wetenschappen het debat tussen beleid en burger voeden. 

De fascinerende bevindingen van deze onderzoeksprojecten resulteren in 10 “Policy Briefs”, met aanbevelingen voor beleidsmakers ter ondersteuning van de ontwikkeling van een beleidsvisie voor de komende jaren.  Een gedetailleerd overzicht van projecten met hun onderzoekers is hieronder te vinden.

10 beleidsaanbevelingen voor onze toekomst

Green&Quiet, green (in)justice in Brussel? Lucia Rodriguez Loureiro en Charlotte Noël (VUB)

Empower Youth. Hoe kan het beleid de maatschappelijke integratie van moeilijk te bereiken NEET-jongeren verbeteren? Alejandra ALARCON-HENRIQUEZ (ULB) Géraldine ANDRÉ (UCLouvain) Andrew CROSBY (VUB)

Hoe construeren jonge Brusselse Moslims hun identiteit en hun religieuze praktijken in een samenleving waar debatten over de plaats van de islam steeds meer gepolariseerd zijn? Corinne Torrekens (ULB), Nawal Bensaïd (ULB), Dimokritos Kavadias (VUB)

Hoe begeleid je een Brusselse burger om een circulaire consument te worden? Marine Spor (ULB & UCL)

In hoeverre zijn economische activiteiten "circulaire praktijken", en hoe zijn deze praktijken ruimtelijk ingebed in de Brusselse economie en samenleving? David Bassens (VUB)

Onder welke voorwaarden is beleidsgericht onderwijs over burgerschap een effectieve aanpak om politieke attitudes van jongeren te bevorderen en om ongelijkheden in politieke socialisatie te verminderen? Bernard Delvaux (UCLouvain) Emilie van Haute (ULB) Didier Caluwaerts (VUB)

Hoe kan de invloed van vervuilde buitenlucht in mechanische residentiële ventilatie verminderd worden? Dr. Ing. Joris Van Herreweghe (Buildwise)

Hoe de ontwikkeling van een duurzame economie van functionaliteit in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest te ondersteunen? Géraldine Thiry (ICHEC), Kevin Maréchal (ULiège-Gembloux), Coline Ruwet (ICHEC), Philippe Roman (ICHEC), Philippe Roman, Coralie Muylaert, François Lohest, Roxane De Hoe, Fanny Dethier

Hoe kunnen we de Civic Smart City versterken in Brussel? Thomas Laureyssens & Greg Nijs (Urban Species, LUCA School of Arts & ULB)

Hoe kunnen we burgerparticipatie 'redden'? Democratisering en pluralisering van openbaar beleid door een etnografische en experimentele benadering? Rafaella Hoelstan-Hasaerts (ULB), Giulietta Laki (ULB), Guillaume Slizewics (LUCA School of Arts)

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier