Na de start van TRANSFORM drie jaar geleden, is het nu het tijd voor conclusies.

Het Europese project brengt RRI (Responsible Research and Innovation) in de praktijk via nieuwe vormen van lokale participatieve besluitvorming binnen de Smart Specialisation Strategies (S3).

Met als doel een methodologie op te zetten waarbij de samenleving wordt betrokken met multi-stakeholder engagement, case studies te creëren die worden toegepast op geïdentificeerde sociale innovaties en deze aanpak te introduceren in door de overheid gefinancierde O&I.

Benieuwd hoe we burgerparticipatie integreren bij Research and Responsible Innovation?

Kom luisteren, mee discussiëren en analyseren tijdens het slotevent, op donderdag 10 november.  

We vertellen hoe we met onze partners, de Université Catholique de Louvain - UCL en Be Participation, diverse tools voor burgerparticipatie konden testen op verschillende niveau's van innovatie(beleid) binnen de overheid.

 

Een summiere toelichting over over TRANSFORM

Verantwoord onderzoek en innovatie (RRI) vereisen dat onderzoekers, burgers, beleidsmakers, bedrijven en non-profit organisaties deelnemen aan de onderzoeks- en innovatieactiviteiten, waarbij hun standpunten, behoeften en wensen tot uiting komen.

Het proefproject TRANSFORM van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begon met een verkenning van de circulaire economie in ruime zin, met de selectie van specifieke behoeften en uitdagingen voor de gemeenschap, met bijzondere aandacht voor duurzaamheid en inclusiviteit van het hele participatieproces.

Op het niveau van de Brusselse cluster werden twee benaderingen uitgeprobeerd:

Enerzijds een 360°-visie naar voren brengen via burgerparticipatie. Het idee was om in een vroeg stadium de ecologische en sociale effecten van een voedselinnovatie te detecteren via een academisch onderzoeksproject.

Anderzijds werd een participatief proces uitgeprobeerd om een ecosysteem in kaart te brengen om de spanningen te begrijpen tussen de sociale effecten en milieueffecten van een regionale actor die actief is rond de terugwinning van voedselafval. Dit maakte het onder meer mogelijk om de kennisbehoeften binnen dit ecosysteem te identificeren.

 

De stimulerende rol van de overheid in de innovatiekracht voor regionale economische groei is van groot belang voor Brussel.  Afgestemd op de maatschappelijke uitdagingen heeft de regio in het door Innoviris ontwikkelde Gewestelijke Innovatieplan (GIP) voor de financiering van onderzoek en innovatie ook strategische innovatiedomeinen (SID) vastgesteld.

"Optimaal gebruik van middelen" en "Sociale innovatie, publieke innovatie en sociale integratie" zijn SID's waarmee de in Brussel georganiseerde TRANSFORM-activiteiten sterk verbonden zijn.

 

RRI-dimensies zijn aanwezig in bestaande O&I-initiatieven van het Brussels Gewest zoals Co-creation, een programma dat de verkenning, experimenten en de productie van in co-creatie gecreëerde kennis voor stedelijke veerkracht ondersteunt.

Meer informatie over het meest actuele Gewestelijk Plan voor Innovatie 2021-2027 vind je hier.

Meer details over  het project en de pilootprojecten lees je op de website van Transform

 

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier