Ben je een Brusselse kmo en wil je een nationale en/of internationale PCT octrooiaanvraag indienen voor de resultaten van jouw R&D-project? Vraag dan een subsidie aan die 50% van de kosten dekt van de aanvraag en procedure.

Wanneer kom je in aanmerking?

  • Je bent een kmo met activiteiten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
  • Je onderneming kent geen moeilijkheden, overeenkomstig de Europese Richtlijn;
  • Alle verplichtingen zijn nagekomen in het kader van een eventuele eerdere gewestelijke steun voor een octrooi.
  • Aantonen dat de onderneming haar eigen aandeel in het project kan financieren.
  • Indien de hulp van een octrooigemachtigde wordt ingeschakeld, moet hij officieel erkend zijn door de Dienst voor de Intellectuele Eigendom (DIE) of door het Europees Octrooibureau (EOB);
  • De octrooiaanvraag (of het nu gaat om een eerste depot (prioritaire aanvraag) of om een geografische uitbreiding) mag niet ingediend worden vóór de steunaanvraag.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in het formulier.
 

De procedure in 3 stappen?

  • Dien je aanvraag in. Dit kan op elk moment van het jaar. Na je subsidieaanvraag ontvang je binnen 2 uur een bevestiging van je aanvraag. Als je geen bevestiging ontvangt, moet je in ieder geval contact met ons opnemen. 
  • Dien je patentaanvraag of je uitbreidingsaanvraag pas in na je aanvraag bij Innoviris. 
  • Als je aanvraag in aanmerking komt, kan je project meteen van start gaan.

De procedure en de evaluatiecriteria worden toegelicht in het formulier.
 

Goed om te weten

De financiële tegemoetkoming dekt de toegelaten uitgaven die voortvloeien uit de procedure voor je patentaanvraag gedurende een periode van maximum 3 jaar in geval van een internationale PCT octrooi aanvraag en maximum 4 jaar  in geval van een nationale octrooiaanvraag gevolgd door een internationale PCT octrooiaanvraag: honoraria, beheerskosten, certificering van officiële documenten, vertalingen, enzovoort.

BestandExtensieGrootte
Aanvraagformulierdocx3.19 MB
Reglementdocx44.76 KB
Budget templatexlsx12.75 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier