Innoveer samen met ondernemingen uit Vlaanderen, Wallonië en/of Brussel en werk aan een transregionaal onderzoeks- of ontwikkelingsproject. Het BELCOO programma is een initiatief van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO, Vlaanderen), SPW Recherche (Wallonië) en Innoviris (Brussel). Het richt zich tot Belgische ondernemingen die een gezamenlijk onderzoeks- of ontwikkelingsproject willen uitwerken met ondernemingen uit de andere Belgische gewesten.
Het BELCOO programma is toegankelijk voor zowel kmo's als grote ondernemingen en laat zowel ontwikkelings- als onderzoeksprojecten toe. Consortia kunnen continu projecten indienen in het BELCOO programma.

Ondernemingen die wensen deel te nemen aan een BELCOO project vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.

Bij een samenwerking tussen een Waals, Vlaams en Brussels bedrijf zal er dus een parallelle indiening zijn bij respectievelijk SPW Recherche, Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en Innoviris. De regionale financieringsinstellingen organiseren een centraal overleg over het financieren van de projecten, maar behouden een decentrale financiering. Elke financieringsinstelling is dus verantwoordelijk voor de financiering van de ondernemingen uit de eigen regio.

Wanneer kom je in aanmerking?

Je voorstel moet:

 • gericht zijn op ontwikkeling van innovatieve producten, processen of diensten met een reëel valorisatievermogen.
 • Minstens 2 ondernemingen uit 2 verschillende regio’s betrekken, met een evenwicht tussen de partners.

Als Brusselse onderneming moet je:

 • het geheel of een deel van je activiteiten ontwikkelen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
 • Een project indienen dat een gunstige impact kan hebben op de economie, werkgelegenheid en duurzame ontwikkeling van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Een BELCOO projectconsortium dient te voldoen aan volgende vereisten:

 • Het projectconsortium bestaat ten minste uit twee ondernemingen van twee verschillende Belgische regio’s.
 • Geen van de deelnemende ondernemingen heeft een budget dat groter is dan 70% van het totale projectbudget.
 • Elke deelnemende onderneming voert O&O taken uit met een duidelijk technisch risico en participeert in de economische resultaten van het project (geen onderaannemersrelatie).
 • Onderzoeksinstellingen kunnen deelnemen als onderaannemer of onderzoekspartner van de deelnemende bedrijven, maar niet als rechtstreekse begunstigde in Vlaanderen en Wallonië. In Brussel kunnen ze deelnemen als derde partner, op voorwaarde dat er ten minste één Brusselse industriële partner in het consortium aanwezig is.

Meer informatie over de toelatingsvoorwaarden vind je in het reglement onderaan deze pagina.
 

De procedure in 3 stappen?

Het BELCOO programma steunt gezamenlijke projecten, maar de gewestelijke instellingen behouden een gedecentraliseerde evaluatie en financiering.

 • Je dient, samen met je onderneming-partner(s), een gemeenschappelijk formulier en een consortiumovereenkomst in (zie onderaan).
 • Als onderneming-partner met vestiging in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, dien je een financieringsaanvraag in via het regionale formulier van Innoviris.
 • Je project wordt beoordeeld door de financieringsinstellingen van de partners die samen een beslissing nemen.
   

Goed om te weten

Je onderneming moet hebben voldaan aan haar verplichtingen in het kader van eerder door het Gewest toegekende tegemoetkomingen en aantonen dat ze in staat is haar aandeel in het project te financieren.

Meer informatie over de financiering door de Vlaamse en Waalse partners is beschikbaar op de website van het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en de Service Public de Wallonie.

 

Webinar

Herbekijk het webinar over de introductie van het programma hier

 

Brochure 

U vindt de BELCOO programmabrochure hieronder. 

BestandExtensieGrootte
Application Formdocx127.21 KB
Guidelinesdocx96.25 KB
Brochure pdf1.56 MB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier