Wie is Benoît Descamps?

 • Medeoprichter en operationeel directeur van Kabandy.
 • Brusselaar, 34 jaar.
 • Houdt van architectuur, uitdagingen en mensen motiveren om het beste van zichzelf te geven. 

Zijn kernwoord?

Kabandy betekent “verbinden” in het Sanskriet. Als we het portret van Benoît Descamps, de medeoprichter en operationeel directeur van het bedrijf, in één woord moesten samenvatten, zouden we ongetwijfeld die term gebruiken. De vele betrokkenen bij een vastgoedproject verbinden, de brug slaan tussen een traditionele sector en de nieuwe technologieën. Expertises en ervaringen associëren om tot het beste operationele en budgettaire beleid te komen.

Innovatie in zijn job?

Bij grote vastgoedprojecten (openbare gebouwen, ziekenhuizen, enzovoort) zijn heel veel spelers betrokken: architecten, ingenieurs, vaklieden,… Voor de eigenaars van deze gebouwen zijn het beheer en de coördinatie ervan even noodzakelijk als complex. Kabandy is zich bewust van de behoeften van deze sector en ontwikkelt een platform voor operationele expertise inzake projectbeheer. Dat platform gebruikt digitale maquettes in 3D (Building Information Modeling of BIM) als databronnen en exploiteert deze informatie. De onderneming biedt haar klanten visuele dashboards, opgebouwd rond transparantie en samenwerking, die het mogelijk maken de gebouwen optimaal te beheren (budgettaire schattingen en controles, beslissingsprocessen, plannen van werken,…).

Dankzij het platform van Kabandy kunnen de eigenaars, tijdens elke fase van het bouwproject, rekenen op een beter beeld van de kritische informatie over hun gebouw. Zo beschikken ze over een vastgoedreferentiekader dat belichaamd wordt door een driedimensionaal gebouw waartoe alle betrokken toegang hebben. Deze 3D-visualisering stelt hen in staat het verloop van de activiteiten beter op te volgen  en een hogere return on investment te generen.

Als spin-off van de Université libre de Bruxelles (ULB) werd Kabandy in 2016 opgestart door Benoît Descamps en Rajan Filomeno Coelho, professor van het BATir departement van de Ecole polytechnique de Bruxelles (ULB). Eind 2018 kwam Georges Caron het team versterken met zijn visie en zijn ervaring als ondernemer inde bouwsector.

Zijn recentste project?

Neem een studiebureau met een lange expertise en honderden maquettes, legt Benoît uit. De geïntegreerde tools van Kabandy kunnen het gedeelde aanbod van al deze gegevens analyseren. We maken gebruik van de verworven knowhow om indicatoren te creëren en vervolgens doeltreffender op nieuwe projecten te kunnen ingaan. Daarmee kan tijd worden bespaard en een tastbare budgetbasis worden gevormd op basis van eerdere ervaringen. Zo kan het vertrouwen van de klanten worden verdiend. Eén van de voornaamste uitdagingen bestaat erin alle betrokkenen die moeten samenwerken, met elkaar te verbinden rond een enkel product: het gebouw. Het Kabandy-platform is als het ware het geheugen van het project tijdens zijn hele levensduur. Het platform stelt ook de sector in vraag en denkt na over de beste manier van samenwerken. Met het oog op een duurzame aanpak biedt het ook de mogelijkheid de ruimten te optimaliseren, de middelen zo goed mogelijk te benutten en de veiligheid van de medewerkers te versterken.

Brussel, City of Innovators

Benoît studeerde in Brussel, waar hij ook woont. Voor hem is het Gewest een terrein waar innovatie kan gedijen: op de kruising van verschillende culturen, in het centrum van Europa, verzamelt Brussel zeer uiteenlopende profielen, mensen van allerlei horizonten die elkaar wederzijds verrijken: dat is een essentiële troef voor innovatie.

Ondernemers en vernieuwers vinden er een gecoördineerde en coherente ondersteuning inzake bijstand en begeleiding. Daardoor kunnen ze meer investeren in de ontwikkeling van een product binnen een kortere termijn.

Zijn parcours?

Als ingenieur-architect heeft Benoît ook een diploma van de Solvay Business School. Hij schreef een doctoraatsthesis onder leiding van professor Rajan Filomeno Coelho, aan de Ecole polytechnique de Bruxelles. Tijdens deze thesis werkte hij mee aan grootscheepse projecten binnen meerdere studiebureaus. Bij het vaststellen van de noden van de markt werkte hij samen met Rajan Filomeno Coelho aan de ontwikkeling van een tool ter ondersteuning van de operationele kwaliteit en het gebouwbeheer. Kabandy werd op 11 maart 2016 boven de doopvont gehouden. Het is zijn eerste ervaring als ondernemer.

De favoriete aspecten van zijn job?

 • De challenge binnen een sector waar verschillende betrokkenen gecoördineerd moeten worden
 • De impact: op gebouwen, individuen, op de manier waarop ze architectuur en ruimte beleven
 • Het idee om “aan het begin van iets te staan” in een domein waar er nog veel moet gebeuren

Samenwerking is de toekomst: samenwerken zorgt voor een gunstige impact.

3 tips aan Brusselse ondernemers

 • Houd vol ondanks eventuele obstakels
 • Koester zelfvertrouwen maar blijf bescheiden
 • Weet hoe je codes kunt doorbreken

Technologie en bouw: enkele cijfers

 • Meer dan 10%: de gemiddelde budgetoverschrijding bij grote vastgoedprojecten, gezien het grote aantal spelers en de versnipperde informatie.
 • De markt van het BIM vertegenwoordigt momenteel ongeveer 6,5 miljard euro wereldwijd: het potentieel bedraagt 22 miljard euro.

Brusselse start-up in volle groei? Onze Innovative Starters Award helpt je jouw strategisch innovatieplan te realiseren.

Lees meer

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier