Wie is Chloé Deligne?

  • Gekwalificeerd onderzoeker aan het FRS-FNRS en docente aan de ULB, coördinatrice van het Laboratoire interdisciplinaire en Etudes urbaines.
  • Coauteur van het onderzoeksproject ‘Un nouvel hinterland? Histoire, pratiques et espaces de l’agriculture urbaine à Bruxelles’ en het werk ‘Terres des Villes. Enquêtes potagères de Bruxelles aux premières saisons du 21e siècle’.
  • 46 jaar, woont en werkt in Brussel.

Haar sleutelwoord

Het sleutelwoord van Chloé Deligne? Hybridisering.

Brussel moet jongleren met verschillende talen, culturen en levenslopen. Bovenop die diversiteit heerst er een grondwettelijke vrijheid tot vereniging en een lange geschiedenis van strijd ter verdediging van de stad. Onze erfenis en de huidige diversiteit maken de stad heel bijzonder. Brussel is complex en dat maakt ze zo interessant.

Innovatie in haar job

Chloé heeft het niet graag over innovatie, maar verkiest de term ‘transformatie’.

Innovatie wordt geassocieerd met managementtaal en hecht waarde aan nieuwigheid als onderpand voor een oplossing. Dat belet ons de rijkdom te zien van wat al bestaat en opgebouwd werd in de loop van onze geschiedenis. Ik heb het dus liever over transformatie, omdat je nooit van een onbeschreven blad vertrekt. Als historica probeer ik tools aan te reiken om de wereld waarin we leven te transformeren. Wie de plaats waar hij leeft goed kent, beschikt over een uitstekend middel om ze te transformeren door op lokaal niveau te handelen, met concrete oplossingen. Zo worden vandaag stadslandbouwconcepten ontwikkeld, zonder kennis van de geschiedenis van de Brusselse moestuinen. De hoofdstad herbergt plekken waar al 100 jaar met succes geteeld en gekweekt wordt. Dat is een vorm van landbouw die bedoeld was om in het levensonderhoud van de mensen te voorzien, terwijl de huidige stadslandbouw in de eerste plaats een businessmodel aanreikt, met nieuwe technieken om producten met een grote meerwaarde te telen. Het gaat om concepten die opgevat zijn in termen van de markteconomie, maar die geen hele bevolking kunnen voeden. Sinds de industriële revolutie wordt innovatie opgevat binnen het kader van de markteconomie. Dat is een onderdeel van het historische probleem van wetenschap en technologie.

Haar recentste project

Het hinterlandproject boog zich over de voedingsbronnen die bestaan op het Brusselse grondgebied. Onderzoekers hebben tal van historische plaatsen ontdekt – waarover nochtans zeer weinig informatie beschikbaar is – die verdwijnen, terwijl men paradoxaal genoeg de landbouw opnieuw naar de stad wil halen.

In deze tegenstrijdige logica is ons onderzoek een bijdrage tot het inzicht in alles wat er in Brussel gebeurt op het vlak van landbouw. Het biedt geen kant-en-klare oplossing, maar kan wel de manier waarop we naar de wereld kijken en ze transformeren bijsturen. Het trekt ook lessen uit het verleden en het heden en kan eventueel andere handelswijzen voor de toekomst helpen promoten.

Brussel, City of Innovators

Liever dan naar innovatie verwijst Chloé naar inventiviteit, een kenmerk dat Brussel typeert.

Het is een heel interessante en rijke stad in haar vele dimensies. Er heerst een levendige diversiteit en veel inventiviteit. Die vitaliteit hangt ook samen met de grote rijkdom van de samenleving en het verenigingsweefsel in Brussel.

Het favoriete aspect van haar job?

Wat me boeit, is de plaatsen waar ik woon proberen te begrijpen in hun meest veelzijdige aspecten. Ik ben geen theoreticus, ik observeer liever wat me omringt, ik loop liever rond om me te laten verrassen door het onverwachte. Ik kom graag in contact met elementen die misschien details lijken, maar zich perfect integreren in veel grotere bedenkingen. Deze waarnemingen maken het mogelijk om te begrijpen hoe mensen en dingen interageren om de wereld te scheppen en hoe ze verankerd zijn in de tijd.

Haar parcours

Chloé behaalde haar diploma in de geschiedenis aan de Université libre de Bruxelles (ULB). Ze vervolledigde haar opleiding met een studie milieubeheer en menselijke geografie. Deze keuze werd haar ingegeven door de manier waarop ze de haar omringende wereld ziet en die haar parcours als onderzoeker verklaart.

Tips voor Brusselse innovators

1)  Houd je kritisch vermogen altijd intact en wantrouw te gemakkelijke praatjes over innovatie en excellentie. Dat geldt ook voor de manier waarop onze geschiedenis wordt verteld.
2)  Durf ‘hybridiseren’. In de natuur zijn hybride soorten nieuw en getransformeerd. Dat geldt ook in de menselijke samenleving.
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier