Brussels Academy is een ‘stadsuniversiteit’, een plaats waar kennis over Brussel kan worden gedeeld en waar synergieën en uitwisselingen tot stand kunnen komen tussen Brusselaars en gebruikers van de stad. De Academy organiseert cursussen, seminaries, workshops, debatten, enzovoort. De Brussels Academy reikt instrumenten en kennis aan die organisaties uit de burgermaatschappij, professionals en universitairen nodig hebben.

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.