In een ruimere context van demografische & bestuurlijke veranderingen, waarvan de ruimtelijke en economische gevolgen sterk
zichtbaar zijn in Brussel en Sint-Jans Molenbeek, zetten we met deze Co-create in op 2 atypische Brusselse buurten; Scheutbos en
Potaarde. Binnen de Brusselse context zijn ze atypisch omdat ze, een lagere densiteit hebben, meer ouderen, minder jongeren en
meer autochtonen huisvesten.
Om het succes van buurtvervlechting in beide buurten te verzekeren is de betrokkenheid, eigenaarschap en inzet van inwoners en
andere belanghebbenden (stakeholders) van cruciaal belang bij de ontwikkeling en uitvoering van acties. Hoe men systematisch
alle stakeholders (waaronder buurtbewoners) binnen zulke diverse buurten kan betrekken blijft voor velen een blinde vlek. Op
basis van dit hiaat zijn er 3 onderzoeksvragen opgesteld:
1. Hoe kunnen buurtbewoners en andere stakeholders de buurtvervlechting binnen hun buurt versterken opdat het welbevinden
van haar gebruikers toeneemt?
2. Welke co-creatie methodieken kunnen toegepast worden om buurtvervlechting te genereren in een stedelijke buurt?

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier