Gluon verkent de interacties tussen exacte en menswetenschappen en tussen mensen, hun technologische realisaties en hun omgeving. De organisatie biedt een programma aan met tentoonstellingen, workshops en artiestenresidenties in bedrijven en universiteiten. Gluon brengt ook verschillende STARTS-initiatieven samen (Science, Technology & Arts) voor jongeren tussen 14 en 18 jaar.

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.