In welke mate kan de tijdelijke bezetting in eigen beheer een pragmatische oplossing vormen voor de huisvestingscrisis? In het licht van de huisvestingscrisis in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest buigt dit onderzoeksproject zich over de vraag of de tijdelijke bezettingen in eigen beheer als innovatieve maatregel een oplossing kunnen bieden voor verschillende aspecten van deze crisis.

https://www.cocreate.brussels/nl/projet/pota-2/

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.