Het STEM-steunpunt ondersteunt het STEM-onderwijs in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Via de ontwikkeling van diversiteit-sensitieve leertrajecten in cocreatie met een multidisciplinair leerkrachtenteam houdt het steunpunt rekening met de diverse leerlingenpopulatie van Brussel. Zo zet de organisatie in op taalversterking en de vertegenwoordiging van vrouwen en kwetsbare jongeren in STEM.

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.