WIM – Wood In Molenbeek – wil de veerkracht van de wijk versterken door samen met de burgers van de wijk Heyvaert een creatief en productief Living lab op te zetten. Aangezien het om een kansarme wijk gaat, er in de openbare ruimte bruikbaar hout (planken, panelen, daksparren, latten,…) wordt achtergelaten, het grondgebied over een “slapende” voorraad beschikt en er bovendien een behoefte is aan lokale socio-economische activiteiten, stelt WIM zich open en participatief op. Het Living lab beschikt over de instrumenten en mensen om burgers te stimuleren zelf aan de slag te gaan.
Door te vertrekken van de lokale realiteit en te kijken naar de behoeften van de burgers, wordt dit een project waarbij de herwaardering van houtmaterialen een middel is voor expressie, creatie en ontmoeting, waarbij in co-creatie een lokaal beheer- en valorisatiesysteem voor hout wordt gecreëerd.

https://www.cocreate.brussels/nl/projet/wim-2/

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier