Werking
Werking van de Brusselse Raad voor het Wetenschapsbeleid De Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kortweg RWBBHG, staat...
Samenstelling
Samenstelling van de Brusselse Raad voor Wetenschapsbeleid De samenstelling voor het 6e mandaat (2021-2025) van de Raad voor Wetenschapsbeleid van...
Wetgeving
Wetgeving van de Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest De Raad voor het Wetenschapsbeleid van het Brussels...
De Brusselse Raad voor Wetenschapsbeleid werkt op 3 niveaus: het bureau, de plenaire vergadering en de werkgroepen.

Werking van de Brusselse Raad voor het Wetenschapsbeleid

De Raad voor Wetenschapsbeleid van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, kortweg RWBBHG, staat de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bij in de voorbereiding van het gewestelijke wetenschapsbeleid. 

De Raad formuleert adviezen over diverse onderwerpen in het domein wetenschap, onderzoek en innovatie. Deze adviezen worden voorbereid op 3 niveaus: via het bureau, de plenaire vergadering en de werkgroepen.

Het bureau

Het bureau van de Brusselse Raad voor Wetenschapsbeleid heeft volgende taken:

 • Het bureau bereidt de plenaire vergaderingen voor en zorgt voor opvolging
 • Ze voert de opdrachten uit die de leden van de vergadering aan het bureau toekennen
 • Ze zorgt voor de communicatie tussen de leden van de vergadering en de werkgroepen.

Het bureau bestaat uit 5 leden: 

 • de voorzitter
 • 2 leden van de Brusselse instellingen voor universitair en hoger onderwijs
 • 1 werknemersvertegenwoordiger
 • 1 vertegenwoordiger van de werkgeversorganisaties

 

De plenaire vergadering

De plenaire vergadering wordt minstens vier keer per jaar georganiseerd. Tijdens deze vergadering worden adviezen aanbevelingen, verslagen of andere publicaties goedgekeurd en uitgebracht.

De plenaire vergadering bestaat uit 20 leden die door de Regering worden benoemd:

 • 10 vertegenwoordigers van de Brusselse instellingen voor universitair en hoger onderwijs
 • 5 vertegenwoordigers van de werkgeversorganisaties die zetelen in de Economische en Sociale Raad van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (ESRBHG)
 • 5 vertegenwoordigers van de werknemersorganisaties die zetelen in de ESRBHG

Daarnaast zijn volgende personen op de plenaire vergadering aanwezig:

 • Een lid zonder deliberatief stemrecht benoemd door de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek
 • Een lid zonder deliberatief stemrecht benoemd door de Minister voor Economie
 • een waarnemer, facultatief benoemd door de andere Ministers en Staatssecretarissen 
 • twee experts, zonder deliberatief stemrecht, die de collectieve onderzoekscentra van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest vertegenwoordigen

Bekijk de samenstelling van de plenaire vergadering voor een overzicht van alle leden.

 

De werkgroepen

Een werkgroep bestudeert op vraag van de leden van de plenaire vergadering een specifiek onderwerp.

Elke werkgroep duidt een interne voorzitter aan, die beroep kan doen op experten van buitenaf.

Elke werkgroep legt haar conclusies voor aan de leden van de plenaire vergadering.

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier