Stedelijke veerkracht? Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geconfronteerd met een aantal grote crises die voelbaar zijn in het dagelijkse leven van de Brusselaars: economische kwetsbaarheid, bevolkingsstromen, beperkte beschikbaarheid van middelen, verstoring van natuurlijke cycli, mobiliteit, huisvesting, dichtheid en insluiting van ruimte, verdeling en ongelijkheid onder de bevolking…    UItdagingen die niet op zichzelf staan. Ze maken van de stad een groot verbonden geheel waarin iedere afzonderlijke verstoring een impact kan hebben op het geheel, rechtstreeks of onrechtstreeks. Het stedelijk evenwicht wordt bedreigd. Die dreiging betekent dat de stad zich moet aanpassen en moet transformeren.

Ieder Co-Creation project is een toegangspoort tot die nieuwe stedelijke puzzel

Projecten vertrekken vanuit een relevante stedelijke dienstverlening en bekijken welke zwaktes die heeft, zonder de wisselwerking met andere diensten te vergeten. Van daaruit onderzoeken de projecten een situatie waarin die dienstverlening zou ophouden, en verkennen hoe een nieuw gewenst en duurzaam evenwicht zou kunnen worden bereikt.

Sinds 2015 ondersteunt Innoviris, via het Co-Creation programma, co-creatieve experimenten en kennisproductie ten dienste van de stedelijke weerbaarheid.

Verkennen, experimenteren en leren in co-creatie

In een Co-Creation project ondernemen alle betrokken actoren de verkennende expeditie samen. Co-Creation vertrekt van de veronderstelling dat productie van kennis is niet enkel de taak van academische onderzoekers of expertisecentra mag zijn. De projecten integreren verschillende soorten kennis en expertise, vanuit een veelheid aan actoren. Naast wetenschappelijke expertise, erkennen zij ook de “geleefde” ervaring, ervaring vanuit een bepaalde praktijk of vakgebied, institutionele expertise, enz. Al deze verschillende invalshoeken dragen bij aan de opbouw van nieuwe kennis.

Door hun activiteiten, processen en doelstellingen sterk maatschappelijk te verankeren, verbreden de Co-Creation projecten de reikwijdte van innoverend onderzoek, zodat dit beter ten dienste kan staan van het welzijn van de stad.

Lees hier alles over de boeiende co-creation projecten , en volg de recentste projectoproep hier

Contactpersoon binnen Innoviris voor Co-Creation:

Xavier Hulhoven
Scientific Advisor

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier