Nieuwe Europese projectoproep

Het doel van deze oproep is het ondersteunen van transnationale onderzoeks- en/of innovatieprojecten die zich richten op stedelijke uitdagingen om steden te helpen bij hun overgang naar een duurzamere economie en werking. De oproep staat open voor een breed scala van wetenschappelijke disciplines en verwelkomt interdisciplinaire benaderingen. Het is de bedoeling een breed scala aan activiteiten te ondersteunen, van onderzoek tot innovatie en implementatie. Hierbij wordt expliciet gevraagd om stakeholders (bedrijven, overheden, NGO's, ...) bij de projecten te betrekken en bij het vaststellen van de projectdoelstellingen rekening te houden met de behoeften van de gebruikers. Daarnaast werkt het partnerschap zelf ook aan het ondersteunen van capaciteitsopbouw en het vergroten van de (beleids)impact.

Werk jij aan zo'n project ? Je hebt tijd tot 21 november om het in te dienen.

Klik op onderstaande afbeelding voor meer informatie.

De uitdagingen zijn gegroepeerd in drie thema's, transition pathways genaamd, die elk een aantal topics omvatten:

Het traject van de positieve energiedistricten (PED : Positive Energy Districts)

  • Energiegemeenschappen - energietransitie
  • ...

Lees meer

© 2022 Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Alle rechten voorbehouden.