Het doel van deze oproep is het ondersteunen van transnationale onderzoeks- en/of innovatieprojecten die zich richten op stedelijke uitdagingen om steden te helpen bij hun overgang naar een duurzamere economie en werking.

De uitdagingen zijn gegroepeerd in drie thema's die Transition Pathways (TP) worden genaamd, die elk een aantal topics bevatten:

Het traject van de positieve Energiedistricten (PED : Positive Energy Districts)

 • Energiegemeenschappen - energietransitie gestuurd door het maatschappelijk middenveld
 • Strategieën voor energieflexibiliteit - technologische, juridische en maatschappelijke uitdagingen
 • Energie-efficiëntie in bestaande stedelijke structuren

15-minuten stadstraject (15mC)

 • Versterken van de mix van stedelijke functies en diensten
 • Bevorderen van duurzame opties voor persoonlijke mobiliteit en logistiek in de buitenwijken van steden (en daarbuiten)
 • (Her)bedenken van stedelijke openbare ruimten en straten voor levendige, duurzame buurten

Circulair traject voor stedelijke economieën (CUE)

 • Stedelijk delen van hulpbronnen en circulariteit
 • Op natuur gebaseerde oplossingen (NBS : Nature-based solutions)
 • Stedelijke voedselsystemen

Het DUT-partnerschap wordt gesteund door de Europese Commissie en gefinancierd in het kader van de door Horizon Europe gecofinancierde partnerschapsregeling.

Je vindt meer informatie over de oproep vind je hier.

Deadline

De oproep tot het indienen van een projectvoorstel voor DUT 2022 is nu afgesloten. Werd jouw projectvoorstel geselecteerd? Dien dan vóór 3 mei 2023 (13 uur CEST) een definitief voorstel in.

De projectoproep DUT 2023 wordt in de nazomer van 2023 gelanceerd.

De procedure

De Brusselse projectpartners moeten tegelijk met de Europese aanvraag een aanvraag indienen bij Innoviris in de fase van het volledige projectvoorstel. Als je de aanvraag niet bij Innoviris indient, kom je niet in aanmerking.

 • Dien je definitief voorstel in op het Europese platform.
 • Als Brusselse actor, en enkel voor de indiening van een volledig voorstel, moet je ook een financieringsaanvraag indienen bij Innoviris ten laatste op 3 mei, 13 uur. Het aanvraagformulier vind je onderaan deze pagina.

 

BestandExtensieGrootte
Formulier Innovirisdocx1.75 MB
Budgetxlsx16.95 KB
Verklaring kwalificatie van de aanvragerdocx94.32 KB
shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier