Het Brussels Gewest is door de Europese Commissie geselecteerd als één van de 100 steden die zich tot doel hebben gesteld om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Het Gewest zal op aanzienlijke financiering kunnen rekenen om innovatieve proefprojecten op het vlak van klimaatneutraliteit te ontwikkelen, te testen en te realiseren, samen met de Brusselaars.

Op initiatief van Barbara Trachte, staatssecretaris voor Wetenschappelijk Onderzoek, had het Brussels Gewest eind januari zijn kandidatuur ingediend binnen de missie ‘Slimme en koolstofneutrale steden’ van Horizon Europa. Innoviris  zal nu het Brusselse Climate City Contract opstellen, het protocolakkoord tussen de verschillende beleidsniveaus en de Brusselse betrokken partijen, waarin de fasen van deze marathon van acht jaar omschreven worden.

Het Brussels Gewest had veel troeven in handen: het Gewest kan steunen op zijn Europese status van innovation leader en heeft een dynamisch innoverend ecosysteem, waarin zijn ondernemingen, burgers en administraties sterk betrokken worden bij onderzoeks- en innovatie-initiatieven. Het Gewest heeft ook de meeste gemeenten, proef- en innovatieterreinen bij uitstek, kunnen betrekken bij dat project om de Brusselse kandidatuur bij de Europese Commissie te dragen. Die aanwijzing versterkt de dynamiek van de economische transitie waarvoor het Gewest zich inzet met zijn strategie ‘Shifting Economy’, die recentelijk goedgekeurd werd door de Brusselse regering. 

In zijn algemene beleidsverklaring werd dit doel reeds gesteld, het zal het Gewest in staat stellen een echt experimenteer- en innovatiecentrum op Europese schaal te worden. In het kader van de missie zullen een netwerk en een kennisuitwisselingscentrum worden opgezet om goede praktijken internationaal te delen en internationale samenwerking te vergemakkelijken.

Barbara Trachte, staatssecretaris voor Economische Transitie en Wetenschappelijk Onderzoek:

“Vandaag erkent de Europese Commissie officieel de sterke milieuambities van het Brussels Gewest door het te selecteren als een van de 100 Europese steden die gezamenlijk onderzoeksprojecten zullen ontwikkelen om tegen 2030 koolstofneutraal te zijn. Vandaag vormt het Brussels Gewest een voorbeeld voor andere steden: zijn goede praktijken – op het vlak van onderzoek, ontwikkeling en innovatie, maar ook op economisch en natuurlijk ecologisch vlak – zullen elders ontwikkeld en herhaald kunnen worden, waardoor de beweging wordt versterkt om van de Unie tegen 2050 een klimaatneutraal grondgebied te maken.” 

Marie-Carmen Bex, adjunct-directrice-generaal van Innoviris:

 “We zijn zeer verheugd met deze kans voor onze hoofdstad, omdat deze missie perfect past in de filosofie van het Regionaal Innovatieplan 2021-2027, door het centraal stellen van OOI in de economische, sociale en ecologische transitie, om koolstofneutraliteit tegen 2030 te bereiken. We kunnen daarvoor rekenen op een uitstekend ecosysteem voor innovatie en de bijdrages van veel innoverende administraties en gemeenten die met ons willen samenwerken aan deze transitie.”

https://ec.europa.eu/info/files/eu-cities-mission-meet-cities_en

Gewestelijk Innovatieplan 2021-2027

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier