Aan de 7  projecten die binnen het programma Joint R&D geselecteerd werden, zullen 14 partners hun  technologie inzetten ten dienste van duurzame ontwikkeling in diverse sectoren als logistiek, bouw, software en productie.

Brussel is één van de 100 Europese steden die deelnemen aan de missie "slimme en koolstofneutrale steden" van Horizon Europe, met als streefdoel 47% vermindering van zijn broeikasgasemissies in 2030 (ten opzichte van 2005).   In lijn met de ambities van de Europese Green Deal stimuleert en financiert Innoviris actief onderzoek en innovatieprojecten die duurzame oplossingen beogen binnen het kader van Shifting Economy.

De Brusselse regering keurde op voorstel van staatssecretaris Barbara Trachte de steun goed aan  7 R&D projecten. Zij zullen € 4,75 miljoen financiering ontvangen via het Innoviris Joint R&D onderzoeksprogramma "Towards Zero Carbon Energy". Bedrijven brengen gemiddeld zelf 1 EUR eigen vermogen in voor elke EUR die Innoviris in projecten financiert.

 

Samenwerking tussen bedrijven vormt een katalysator voor innovatie

Het jaarlijkse Joint R&D programma heeft als doel samenwerkingsprojecten aan te moedigen en te ondersteunen die Brusselse wetenschappelijke expertise en de creativiteit van ondernemingen in het Hoofdstedelijk Gewest bundelen.

De voordelen voor bedrijven zijn helder: een versnelde kennisverwerving en de integratie van de meest vooruitstrevende technologische ontwikkelingen om competitieve producten en diensten te ontwikkelen. Anderzijds wordt het onderzoekswerk van academische onderzoekers effectief toegepast en gevalideerd in concrete oplossingen. 

De 7 geselecteerde projecten, waarbij in totaal 14 partners betrokken zijn, bestrijken verschillende sectoren: logistiek, bouw, software en productie. Ze stellen allemaal technologie in dienst van duurzame ontwikkeling. De teams zullen werken aan koolstofneutrale leveringen, het hergebruik van autoaccu's, het gebruik van groene waterstof en het potentieel voor de ontwikkeling van windenergie in Brussel. Een kort overzicht:

 

ECOPIPE

Optimalisering van het energieverbruik in pijplijnarchitecturen.

Partners:  VUB / SOFT, Zensor

PERCHE

Kwantificering van de prestaties van oplossingen voor de renovatie van historische gebouwen in het Brusselse Gewest. 

Partners: BuildWise, Cabay Menuiserie, SOCIETE DE MENUISERIE DECORATIVE- S.M.D.

REASSURE

Evaluatie en optimalisering van de betrouwbaarheid van duurzame energiesystemen volgens de context

Partners: VUB / MOBI, Sirris, DeltaQ, ReVolta

H2-HeatNet

Een planningsinstrument voor de integratie van op waterstof gebaseerde energiesystemen in stadsverwarmingsnetwerken

Partners : ULB / ATM, ULB / IGEAT, VUB FLOW BRITE, Sibelga

WEB

Windenergie Brussel. Gecombineerde windsimulatie en levenscyclusanalyse voor de ontwikkeling van zeer efficiënte door wind aangedreven hernieuwbare energiewijken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Partners: UCL/ LAB, BuildWind

EIFEL

Emissievrije pakketleveringen

Partners: VUB / MOBI, Bpost

CLEVER

Combinatie van 2nd Life energieopslag en elektrische voertuigen voor duurzame ondersteuning van het energiesysteem

Partners: VUB / MOBI, Octave

shifting economy Ecodyn

Blijf op de hoogte

Op de hoogte blijven? Klik hier